Lưỡi cưa hợp kim Việt Cường là sản phẩm cao cấp của công ty chúng tôi với thương hiệu VC và CHERRIVIC. Thân làm bằng băng thép chất lượng cao, hợp kim cao cấp được gắn trên đỉnh răng cưa làm tăng giá trị mạch xẻ ( nhẵn như bào) và tằn tiện gỗ (mạch xẻ từ 1.8mm ÷ 2.2mm), tằn tiện nhân công vì không phải bóp me thẳng thớm.

Các nước có ngành gia công và chế biến gỗ tiên tiến trên thế giới đã sử dụng sản phẩm này từ nhiều năm trước còn ở Việt Nam xẻ gỗ bằng lưỡi cưa gắn hợp kim hướng đi mới và hiệu quả của công nghệ chế biến gỗ.

Ngoài ra Cơ Khí Việt Cường còn sinh sản các loại máy cưa gỗ, máy cưa vòng chất lượng cao, giá hợp lý.

website: cokhivietcuong.vn