cong ty tu van moi truong uy tin tai tphcm Toàn Mỹ cung cấp danh sách các đối tượng phải lập báo cáo môi trường chi tiết.


Nằm trong bộ các giấy tờ phải hoàn thành và nộp cho tổ chức thẩm định bên cạnh việc lap ho so khai thac su dung nuoc mat, việc lập hồ sơ báo cáo môi trường là rất quan trọng đối với tổ chức tại sài gòn.


Các đối tượng cần phải lập báo cáo bao gồm :


1. công ty đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất ngang bằng với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được thể hiện tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và không có một trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường.


2. công ty đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (theo quy định trước đây) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo quy định trước đây và quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) nhưng không có một trong các thủ tục sau:


a) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;


b) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung;


tổ chức cần lập báo cáo có thể gọi điện công ty Toàn mỹ với đội ngũ chăm sóc khách hàng được đào tạo bài bản, sẽ mang lại những cách thức tối ưu và tiết kiệm chi phí nhất.


c) Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường.


Toàn Mỹ chuyên tư vấn tu van bien phap phong ngua su co hoa chat