cong ty tu van moi truong uy tin tai tphcm hướng dẫn cơ sở kinh doanh, chủ đầu tư cách thức lập hồ sơ vận hành nước mặt tại thành phố mang tên bác


Các đối tượng cần tham gia : Đối tượng ở đây bao gồm các hộ cá thể, cửa hàng sản xuất kinh doanh dịch vụ trong và ngoài nước có hoạt động sản xuất liên quan đến nước mặt đều phải tiến hành thực hiện lập hồ sơ khai thác sử dụng nước mặt.


quy trình thực hiện để nộp hồ sơ lên cơ quan môi trường :


- Kiểm tra, khảo sát thực địa, địa hình và nguồn nước mặt nơi khai thác và nơi hoàn thành dự án.


- Thực nghiệm, tính toán, thống kê lưu lượng nước cần khai thác để sử dụng tại dự án, tổng hợp dữ liệu để xác định phương thức khai thác, sử dụng nước, đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác, sử dụng nước tới nguồn nước, môi trường và các đối tượng sử dụng nước khác.


- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ khai thác sử dụng nước mặt theo đúng chuẩn.

Công ty Toàn Mỹ với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp sẽ hướng dẫn cơ sở kinh doanh làm ho so khai thac su dung nuoc mat với chi phí tối ưu nhất.


Mọi thông tin xin gọi điện đến chúng tôi đẻ được hỗ trợ.


xem thêm : tu van dang ky du dieu kien kinh doanh hoa chat