"Mỗi trẻ thơ là một thế giới ... và bạn hiểu được thế giới ấy! "- Đó là thông điệp mà Trung tâm Tư vấn và Đào tào ParentsLink Việt Nam muốn truyền tải tới mọi người qua trang web http://mangthai.vn . Đây là kho kiến thức vô cùng bổ ích cho những ông bố bà mẹ, cung cấp thông tin, hỗ trợ dịch vụ, tổ chức tuyên truyền, tư vấn và đào tạo các kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ, các kỹ năng sống cho trẻ em. Website chủ yếu cung cấp những kiến thức về chuẩn bị mang thai, giai đoạn đang mang thai, sơ sinh và nhũ nhi, ấu nhi, mẫu giáo, và tiểu học.
Nào, hãy chăm sóc thế hệ tương lai bằng những kiến thức sâu rộng, tin cậy của http://mangthai.vn cho con thể chất cũng như tinh thần tốt nhất cho hành trang bước vào đời!
Với khẩu hiệu "New generation we care - Chăm sóc thế hệ tương lai", Trung tâm lấy những giá trị sau làm nền tảng cho sự phát triển
• Hết lòng cho sự phát triển của một xã hội tương lai bắt nguồn bằng việc chăm sóc và giáo dục trẻ một cách khoa học
• Tận tâm và trách nhiệm với dịch vụ cung cấp
• Kết nối bền vững các chuyên gia
• Trí tuệ tập thể và tinh thần vì cộng đồng
• Mở rộng hợp tác và chia sẻ giá trị
Với http://mangthai.vn – các bậc cha mẹ sẽ là những người cha người mẹ tuyệt vời nhất của những đứa con thân yêu của mình