Công ty TNHH Phim cách nhit Phương Nam
Add: S 9 Đường T6, Phường Tây Thnh, Qun Tân Phú, TP.HCM
Hotline: 0915 35 98 11
Email: phimcachnhiet.hcmc@gmail.com
Web: www.phimcachnhiethcm.comwww.phimchongnonghcm.com


Công ty Phim cách Nhit Phương Nam là đơn v chuyên cung cp và lp đt các sn phm Phim cách nhit chng nóng dùng cho Nhà Kính và ô tô.

Ngày t khi mi thành lp, công ty chúng tôi đã chú trng la chn các sn phm Phim cách nhit phù hp vi đc tính môi trường Vit Nam cũng như đáp ng các yêu cu ca người tiêu dùng. Đng thi vi đi ngũ chuyên viên lp đt do Các chuyên gia hãng đào to, chúng tôi luôn đt yếu t cht lượng sn phm, cht lượng dch v lên hàng đu. Chính vì vy khách hàng trong c nước đến vi chúng tôi ngày càng nhiu ti TPHCM, Hà Ni, Đà Nng và các tnh thành trên toàn quc.

Vi s đu tư phát trin theo chiu rng và chiu sâu, công ty chúng tôi đã được Hãng sn xut phim cách nhit hàng đu thế gii Solarmaster, Ntech, Easytack, Vcool, la chn là nhà Phân phi Phim cách nhit - chng nóng ti th trường Vit Nam.

Vi kinh nghim và s đu tư chuyên nghip trong lĩnh vc cung cp, lp đt bo hành phim cách nhit Chng nóngdùng cho Nhà Kính và ô tô. Công ty chúng tôi đã được khách hàng trong c nước tín nhim, đánh giá cao và tr thành mt trong nhng nhà cung cp, lp đt bo hành phim cách nhit – Chng nóng dùng cho Nhà Kính và ô tô hàng đu ti Vit Nam. T các công trình xây dng ln, các toà nhà văn phòng, các Ngân hàng, Khách sn, Đi s quán ……… đến các căn h chung cư đã s dng sn phm PHIM CÁCH NHIT - CHNG NÓNG do chúng tôi cung cp và lp đt.

Mt s Công trình tiêu biu:

- Vincom Th Đc: s lượng 1000m2

- Tng Cc An Ninh Qun 5: 500m2

- Pjico Long An: 400m2

- Pjico Đng Nai: 300m2

- Bo Him Xã hi Tin Giang: 400 m2

- Công ty Giày Chingluh Long An: 1600m2

- Khách sn Liberty Q1: 400 m2

- Sài GònPearl Bình Thnh: 500 m2

- Nhà máy Bia Sài Gòn Kiên Giang

- Nhà máy Bia Budweiser Bình Dương

- Nhà máy Nippon Paint Bình Dương

- ……….

Vi các tính năng ưu vit như : Đ bn, kh năng chng tia cc tím cao (99%), Kh năng cách nhit tt ( Cách nhit t 52 90% nhit), Kh năng tăng đ bn ca kính, Kh năng chng xước và đm bm tính m thut cao nên sn phm ca chúng tôi được người tiêu dùng tín nhim s dng và đánh giá cao.

Vi đi ngũ chuyên viên k thut do chính hãng đào to cùng vi các trang thiết b tiên tiến chính hãng. Chúng tôi đm bo thc hin dch v cung cp và lp đt mt cách hoàn ho cho khách hàng.

Hotline: 0915 35 98 11