2.4. Trung Quốc
Bộ Công ty dịch vụ kế toán Tài chính (BTC) Trung Quốc bắt đầu thiết lập CMKT từ năm 1988. Cuối năm 1992, BTC đã phát triển chuẩn mực cơ bản của kế toán cho hoạt động công ty (tương tự khuôn chiếc lý thuyết). Điều này đánh dấu sự kiện trong cải bí quyết kế toán của Trung Quốc, bãi bỏ hệ thống kế toán truyền thống và dùng chuẩn Kế toán dịch vụ mực quốc tế. Sau đấy, khuôn dòng lý thuyết ban hành năm 1992 được thay thế bởi 16 CMKT và những qui định khác như hệ thống kế toán cho hoạt động doanh nghiệp (ASBE) ban hành 2001. Mục đích của ASBE là so sánh thông tin tài chính, hạch toán tách biệt giữa thuế và kế toán, uy tín hội nhập có thực hành kế toán được chấp nhận bởi quốc tế. Tuy nhiên, trước sức ép hội nhập kinh tế thế giới, Trung Quốc đã chấp nhận Nhận làm báo cáo tài chính xây dựng hệ thống CMKT mới theo hướng hội tụ kế toán quốc tế trên cơ sở IAS/IFRS gồm 38 CMKT với hiệu lực từ ngày một.1.2007. Việc chuyển đổi chuẩn mực Trung Quốc sắp mang IAS/IFRS nhưng chuẩn mực mới không hề dịch lại theo IAS/IFRS mặc dù vẫn dựa trên nền tảng, nguyên tắc cơ bản. Nhìn chung, xét về hệ thống chuẩn mực, CMKT Trung Quốc đã hình thành trên nền tảng của Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội IAS/IFRS.
Tuy Dịch vụ kế toán thuế tại Hà Nội nhiên, giữa CMKT Trung Quốc và IAS/IFRS với các điểm khác biệt rõ rệt, cụ thể CMKT Trung Quốc ko vững mạnh và áp dụng đầy đủ giá trị hợp lý, yêu cầu công bố những bên liên quan được chỉnh sửa lại cũng như không thực hiện đánh giá tổn thất tài sản. Trong nghiên cứu của Nhận làm báo cáo thuế Jean Jinghan Chen and Peng Cheng (2007), về mức độ hội tụ của CMKT Trung Quốc và IAS/IFRS trong thực tế đi tới kết luận rằng Trung Quốc chỉ hội tụ về hình thức vì CMKT Trung Quốc được che đậy bên ko kể sở hữu IAS/IFRS nhưng thực chất Trung Quốc vẫn áp dụng chính sách kế toán doanh nghiệp. Trong nghiên cứu của Tymothy Kê khai thuế hàng tháng Doupnik, Hector Perera (2007) nhìn nhận rằng phương phương pháp tiếp cận của Trung Quốc với tính “đối phó” giữa IAS/IFRS và thực tế. cách tiếp cận này thực chất chỉ là hội tụ bên bên cạnh, được che đậy bởi hệ thống CMKT quốc tế nhưng Hoàn thiện sổ sách kế toán thực tế Trung Quốc không vận dụng theo các nguyên tắc chuẩn mực mà vẫn thực thi chính sách kế toán doanh nghiệp. Qua đó cho thấy, 1 thời gian dài Trung Quốc đã vận dụng “chiến thuật” nhằm thích ứng dần mang các cải bí quyết trong hệ thống kế toán quốc gia. Bản chất thận trọng vẫn được để ý trong việc thực thi chính sách kinh tế toàn Công ty làm dịch vụ kế toán cầu.
Trước Kế toán trọn gói sức ép ngày càng gia tăng từ các tổ chức quốc tế, đặc thù trong hội nghị nhóm những quốc gia lớn mạnh (G20) được tổ chức tại London tháng 4.2009, theo đấy Trung Quốc nên làm lộ trình hội tụ toàn bộ CMKT quốc tế. Trong báo cáo dự thảo của Ngân hàng thế giới được công bố tháng Dịch vụ làm báo cáo tài chính 10.2009 về lộ trình và tiếp tục hội tụ hầu hết giữa ASBE sở hữu IAS/IFRS. Theo báo cáo, nhìn chung ASBE về cơ bản đã đáp ứng hội tụ CMKT quốc tế nhưng CMKT bắt buộc được hội tụ một bí quyết toàn diện và đầy đủ. Đồng thời, ASBE cam kết quá trình chuyển đổi từ 2009 đến kết thúc 2011 và đã lên chương trình những nội dung cơ bản cho lộ trình hội tụ Dịch vụ kê khai thuế đầy đủ.
gần đây, BTC Dọn dẹp sổ sách kế toán của Trung Quốc tuyên bố quốc gia này áp dụng toàn bộ theo IFRS nhưng sở hữu một số chiếc trừ. Đồng thời BTC cho biết mọi những doanh nghiệp mang qui mô lớn và vừa sẽ cần áp dụng theo CMKT từ năm Công ty dịch vụ kế toán thuế 2012.
Nhìn Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp chung, hội tụ kế toán quốc tế là hướng đi tích cực của những quốc gia trên thế giới. những ích lợi từ việc dùng ngôn ngữ kinh tế chung toàn cầu đã giải quyết được bài toán thống nhất thông tin trình bày trên BCTC của những quốc gia, đáp ứng xu thế toàn cầu hóa kinh tế. nhiều quốc gia và khu vực kinh tế thế giới đang hướng đến chuẩn mực quốc tế và tích cực ủng hộ, tham gia, chung tay góp sức trong Nhận làm báo cáo tài chính năm việc xây dựng chuẩn mực quốc tế thành chuẩn mực toàn cầu uy tín cao. Tuy nhiên, viễn cảnh hội tụ kế toán quốc tế từ chuẩn mực đến thực tiễn là cả một công đoạn đầy thử thách bởi thực trạng việc vận dụng chuẩn mực quốc tế vào chính những quốc gia và từng khu vực theo các phương pháp tiếp cận khác nhau, điển hình có khu vực kinh tế như EU áp dụng thống nhất IAS/IFRS nhưng từng chuẩn mực bắt buộc được Dịch vụ kế toán trọn gói thông qua tổ chức; mang quốc gia áp dụng nguyên bản IAS/IFRS như Úc nhưng mang chỉnh sửa, bổ sung thể hiện chính sách trung lập trong giai đoạn thực thi; với quốc gia áp dụng IAS/IFRS mang tính hình thức như Trung Quốc, được thể hiện bên không tính là IAS/IFRS nhưng thực tế vẫn thực thi chế độ, chính sách kế toán doanh Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm nghiệp; và lại với quốc gia hình thành những “sức ép” về kinh tế, chính trị như Mỹ nhằm đạt tới sự hội tụ CMKT quốc tế nhưng “có điều kiện”. Mặc dù viễn cảnh hội tụ kế toán quốc tế còn rộng rãi cản trở và cạnh tranh cần hướng tới để đạt được mục tiêu chung nhưng hội tụ kế toán quốc tế là xu hướng tất yếu khách quan trong tiến trình quốc tế hóa kinh Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tế.