Trong Công ty kế toán Hà Nội công tác kế toán gặp cần rủi ro là điều không thể hạn chế khỏi, do vậy web kế toán liệt kê cho người mua một số rủi ro thường gặp trong kế toán. Cụ thể là 1 số rủi ro thường gặp trong kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân Dịch vụ kế toán trọn gói tại Hà Nội hàng.

1. 1 số Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm rủi ro trong kế toán tiền mặt

 • Chưa sở hữu biên Dịch vụ kế toán thuế bản tiền mặt tồn quỹ, biên bản kiểm kê thiếu chữ ký của thủ quỹ và Kế toán trưởng, ko thành lập hội đồng kiểm kê, không có chữ ký của Giám đốc và thành viên Hội đồng kiểm kê quỹ trên biên Dịch vụ kế toán thuế trọn gói bản,
 • Biên bản kiểm kê mang số tiền dư đến đơn vị đồng.
 • Quy Dịch vụ làm báo cáo thuế hàng tháng trình phê duyệt phiếu thu, chi ko chặt chẽ, không thực hiện đúng theo quy trình, phiếu thu chi không đủ số liên theo quy Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng định.
 • Số tiền trên phiếu thu, chi khác trên sổ sách kế toán.
 • Hạch toán thu Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán chi tiền mặt không đúng kỳ.
 • mang nghiệp Công ty làm dịch vụ kế toán vụ thu chi tiền mặt mang số tiền to, vượt quá định mức trong quy chế tài chính. Phát sinh rộng rãi nghiệp vụ thu chi tiền trước và sau ngày khóa Kế toán trọn gói sổ.
 • có nhiều quỹ tiền mặt.
 • Số dư Dịch vụ làm báo cáo tài chính quỹ tiền mặt âm do hạch toán phiếu chi trước phiếu thu.
 • Chênh Dịch vụ kê khai thuế lệch tiền mặt tồn quỹ thực tế và biên bản kiểm kê quỹ.
 • Phiếu Công ty dịch vụ kế toán thuế thu, phiếu chi chưa lập đúng quy định (thiếu dấu, chữ ký của Giám đốc, Kế toán trưởng, thủ quỹ,…), không mang hoặc không thích hợp sở hữu chứng từ thông minh hợp lệ kèm theo, chưa đánh số vật dụng tự, phiếu viết sai không không lưu lại toàn bộ, nội dung chi ko đúng hoạt động Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp buôn bán,
 • Chi quá định mức tiền mặt theo quy chế tài chính của doanh nghiệp nhưng không sở hữu quyết định hoặc phê duyệt của thủ trưởng đơn vị.
 • Phiếu Nhận làm báo cáo tài chính năm chi trả nợ người bán hàng mà người nhận là cán bộ công nhân viên trong công ty nhưng ko mang phiếu thu hoặc giấy nhận tiền của người bán hàng tất nhiên để chứng minh số tiền này đã được Công ty dịch vụ kế toán tại Hà Nội trả đến người bán hàng.
 • Vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm: Kế toán tiền mặt đồng thời là thủ quỹ, chứng từ kế toán xếp chung sở hữu chứng từ quỹ, sổ quỹ và sổ kế toán không tách biệt…
 • Thủ quỹ sở hữu quan hệ gia đình mang Giám đốc, kế toán trưởng.
 • Ghi lệch nhật ký chi tiền, số chiếc, sổ quỹ, không khớp nội dung, số tiền.
 • Ghi chép, phân loại, phản ánh Dịch vụ kế toán trọn gói chưa thông minh (không hạch toán tiền đang chuyển …)
 • có hiện tượng chi khống hoặc hạch toán thiếu nghiệp vụ thu chi phát sinh.
 • cùng 1 hóa đơn nhưng thanh toán hai lần, thanh toán tiền lớn hơn số ghi trên hợp đồng, hóa đơn.
 • không với báo cáo quỹ tiền Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm mặt định kỳ, thủ quỹ và kế toán không thường xuyên đối chiếu.
 • Hạch toán thu chi ngoại tệ theo những phương pháp không nhất quán, ko theo dõi nguyên tệ.
 • Cuối kì ko đánh giá lại ngoại tệ hoặc Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ đánh giá không theo tỷ giá ngoại tệ liên ngân hàng vào thời điểm cuối năm.

2. 1 số rủi ro trong kế toán tiền gửi ngân Làm báo cáo tài chính hàng

 • Hạch toán theo giấy báo Nợ, báo mang ngân hàng chưa kịp thời.
 • Chưa mở sổ theo dõi chi tiết theo từng Ngân hàng.
 • Chưa đối chiếu số dư cuối kỳ mang ngân hàng.
 • Mở đa dạng tài khoản Dịch vụ kế toán ở rộng rãi Ngân hàng nên khó kiểm tra, kiểm soát số dư.
 • mang hiện tượng tài khoản ngân hàng bị phong tỏa.
 • Chênh lệch sổ sách kế toán mang biên bản đối chiếu sở hữu ngân hàng, mang những bảng cân đối số phát sinh.
 • Phản ánh ko hợp lí các khoản rút quá số dư, gửi tiền, tiền lãi vay…
 • Người kí séc chẳng phải là các thành viên Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm được ủy quyền, phát sinh quá phổ biến nghiệp vụ chuyển tiền tại ngày khóa sổ để lợi dụng sự chậm trễ gửi giấy báo của ngân hàng.
 • Chuyển tiền sai đối tượng hay người nhận không với quan hệ kinh tế đối có đơn vị.
 • Tên người nhận trên ủy Hoàn thiện sổ sách kế toán nhiệm chi và tên đối tượng công nợ của những đơn vị ko trùng nhau.
 • không theo dõi nguyên tệ đối với những khoản tiền gửi bằng ngoại tệ.
 • Chưa đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm hoặc áp dụng sai tỷ giá đánh giá lại.
 • Chưa hạch toán hầu hết lãi tiền gửi ngân hàng hoặc hạch toán lãi tiền gửi NH ko khớp sở hữu sổ phụ Dọn dẹp sổ sách kế toán NH…