hiện tại, số đông bạn sinh Công ty dịch vụ kế toán viên mặc dù đã rẻ nghiệp chuyên ngành học kế toán nhưng vẫn ko thể tưởng tượng được công việc của 1 nhân viên kế toán bao gồm những công việc gì ? Kế toán thuế ko giống sở hữu công việc của các nhân viên kế toán khác, bởi nó mang nhiều nét đặc trưng. có mong muốn giúp cho quý khách biết cụ thể công việc của nhân viên kế toán thuế, website kế toán giới thiệu những công việc mà nhân viên kế toán thuế Dịch vụ kế toán trọn gói bắt buộc làm:

- Chậm nhất ngày 20 hàng tháng :
- Chậm nhất ngày 31 / 3 hàng Dịch vụ làm báo cáo tài chính năm :


  • Công việc định kỳ của một kế toán thuế hàng tháng , hàng năm bắt buộc làm cho :
   • Trực thuộc Phòng Kế toán – Tài Vụ Công ty: nhân sự chỉ đạo, phân công, điều hành trực tiếp của Phụ trách phòng.
   • khi chế tạo số liệu liên Dịch vụ kế toán thuế quan tới nghiệp vụ do mình phụ trách đều phải sở hữu sự đồng ý của BGĐ hoặc KTT.
   • Quan hệ sở hữu các đpn vị nội bộ thuộc doanh nghiệp trong phạm vi trách nhiệm của mình đảm nhiệm hoàn thành tôt công Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tác.
   • Nhận hoặc trao đổi thông tin mang kế toán cơ sở nội bộ.

  • Nộp tờ khai thuế GTGT và bảng báo cáo tình trạng sử dụng hóa đơn(đầu vào và đầu ra) của doanh nghiệp trong tháng vừa rồi. Hóa đơn đầu ra phải kê ngay, hóa đơn đầu vào muốn được khấu trừ thuế GTGT thì thời điểm kê khai ko được chậm quá 6 tháng kể từ tháng phát sinh hóa đơn GTGT đó.
  • Nộp tờ khai thuế TNDN hàng Dịch vụ báo cáo thuế quý đối mang hoạt động phân phối marketing của doanh nghiệp trong quý mới đây.
  • Nộp báo cáo tài chính của năm vừa rồi.
  • Trách nhiệm công việc của kế toán thuế

  Lập kế hoạch thuế giá trị giá nâng cao, thu Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách.
  yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.
  Theo dõi tình hình giao nhận hóa Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán đơn ( mở sổ giao và ký nhận)

  • Trực tiếp khiến việc cơ quan thuế lúc mang phát sinh.
  • Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT có bảng kê thuế đầu vào, đầu ra của từng cở.
  • Kiểm tra đối chiếu bảng Công ty làm dịch vụ kế toán kê khai hồ sơ xuất khẩu.
  • Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn công ty, phân dòng theo thuế suất.
  • Hàng tháng lập báo cáo tổng hơpk thuế GTGT đầu vào của toàn doanh nghiệp theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ.
  • Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng Kế toán trọn gói ngân sách, hoàn thuế của doanh nghiệp.
  • cộng phối hợp mang kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của những cơ sở giữa báo cáo sở hữu quyết toán.
  • Lập hồ sơ ưu đãi đối mang dự án đầu tư mới, đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi mang phát sinh.
  • Lập hồ sơ hoàn thuế lúc có phát sinh.
  • Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột Dịch vụ làm báo cáo tài chính xuất ( nhóm thuế suất, đơn vị cơ sở).
  • Kiểm tra hóa đơn đầu vào ( dùng đèn cực tím) đánh số thiết bị tự để dễ tuy chọn , phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo tới cơ sở với liên quan.
  • Hàng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở toán doanh nghiệp.
  • Kiểm tra báo cáo tình hình tiêu dùng hóa đơn Dịch vụ kê khai thuế thuế để báo cáo cục thuế.
  • Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT VCNB theo thời gian, vật dụng tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.
  • Kiểm tra đối chiếu bien bản trả nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi với phát sinh.
  • Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế soạn Công ty dịch vụ kế toán thuế thông báo các nghiệp vụ quy định của Luật thuế có liên quan tới hoạt động chế tạo buôn bán của doanh nghiệp để cơ sở biết thực hiện.
  • Theo dõi tình hình giao nhận hóa đơn những đơn vị cơ sở.
  • Hàng tháng, quý năm báo cáo tình hình sử dụng hóa Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp đơn trong kỳ.
  • Cập nhật và lập giấu báo công nợ những đơn vị cơ sở.


  • Quyền hạn của kế toán thuế
  • Đề xuất hướng xử lý những ví như hóa đơn buộc phải điều chỉnh hoặc thanh hủy theo qui định của Luật thuế hiện hành.
  • Nhận xét đánh giá khi với chênh lệch số liệu giữa Nhận làm báo cáo tài chính năm báo cáo thuế và quyết toán.
  • Hướng dẫn KYCS thực hiện việc kê khai báo cáo thuế theo quy định.
  • những công việc khác sở hữu liên quan đến thuế.
  • Mối cửa hàng công tác của kế toán thuế