Gia ca phe hom nay tại thị trường Việt Nam và thế giới đều giảm mạnh. Giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn 05/16 giảm mạnh 44 USD/tấn, hay -2,82% xuống còn 1.515 USD/tấn, các kỳ hạn khác cũng giảm mạnh 34 - 39 USD/tấn. Giá cà phê arabica trên sàn New York kỳ hạn 05/16 giảm mạnh 2,85 cent/lb, hay -2,29% xuống mức 121,75 cent/lb, các kỳ hạn khác cũng giảm 2,55 - 2,70 cent/lb. Gia ca phe ngay 14/4 nhân xô tại Tây Nguyên giảm mạnh 800 ngàn đồng/tấn, xuống còn 33,3 - 33,7 triệu đồng/ tấn.

Nhìn riêng vào 2 sàn cà phê, mở cửa sàn robusta không tăng 15 USD/tấn như dự kiến mà chỉ tăng 1 USD, làm giá sàn arabica mở cửa yếu. Hai anh yếu cùng kéo nhau đi xuống. Dù London chỉ xuống vừa phải so với New York, kỹ thuật sàn này vẫn yếu.
Xuất khẩu cà phê robusta của Indonesia trong tháng 3-2016 chỉ đạt 218.046 bao, giảm 37,74% so với cùng kỳ. Tổng lượng robusta xuất khẩu 6 tháng đầu niên vụ 2015/16 Indonesia chỉ đạt 1,4 triệu bao, giảm 30,54%. Xuất khẩu ít và chậm tại Indonesia có thể được giải thích như sau: El Nino ảnh hưởng khá mạnh đến năng suất cà phê Indonesia nói chung; ngành cà phê Indonesia đang hướng về chế biến sâu như rang xay và sản xuất, xuất khẩu cà phê hòa tan hơn tập trung xuất khẩu hàng nguyên liệu như nước ta; giá thị trường bấy lâu thấp, nông dân bán cho rang xay nội địa vẫn có giá tốt hơn hàng xuất bán nước ngoài vì phải phụ thuộc vào giá trên sàn kỳ hạn London. Trong 3 yếu tố ấy, hai yếu tố cuối cùng cho thấy ngành cà phê Indonesia chủ động tránh “bão giá” bằng cách “rẽ thuyền” đi hướng khác hơn là hô hào trữ hàng chờ giá vì lý do thời tiết này nọ.
Xem thêm tin tai nạn giao thông mới nhất.