C/ những vấn đề liên Công ty làm dịch vụ kế toán quan
Điều 2, Thông tư 219 quy định :
Đối tượng chịu thuế giá trị gia nâng cao (GTGT) là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ sắm của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu Dịch vụ kế toán trọn gói thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này”.
Như vậy, đối tượng chịu thuế GTGT là đa số những hàng hoá , dịch Dịch vụ làm báo cáo tài chính vụ… và hàng hoá dịch vụ của các đơn vị với doanh thu ngưỡng 1 tỷ cũng là đối tượng chụi thuế vì thế kèm theo là với thuế GTGT.
với Kê Nhận làm báo cáo tài chính năm khai theo bí quyết khấu trừ, thì số thuế được tính sau lúc tính giá hàng, và được ghi rõ trên Hoá đơn bán hàng, phải người bán và khách hàng đều thấy rõ
với Kê khai theo bí quyết trực tiếp, số thuế được tính sau lúc tính giá Làm báo cáo tài chính hàng, giá thanh toán, và không được ghi trên hoá đơn, phải người dùng thường không thấy rõ mà chỉ có người bán, thấy rõ vì đã tính thuế để đi nộp.
Hàng tháng, hoặc quý sau khi tính thuế GTGT thực hiện bút toán: Nợ TK 511/ với TK 3331 : Số thuế cần nộp
khi nộp thuế, thực hiện bút toán: Nợ TK 3331/ sở hữu TK 1111: Số thuế Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp đã nộp
Về bản chất, thuế GTGT là dòng thuế gián thu, doanh nghiệp chỉ thu hộ và nộp lại cho nhà nước, không hề là khoản thu nhập của doanh nghiệp. do vậy, thu nhập tính thuế TNDN, sẽ không có khoản thu hộ này
Về phương pháp hạch toán, thì khi tính thuế, các bạn hạch toán Nợ TK Dịch vụ kế toán thuế 511: Số thuế phải nộp. Như vậy, khi kết chuyển doanh thu sang TK 911 để xác định kết quả buôn bán, thì số thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp đã được cái trừ ra khỏi doanh thu ( Được gọi là doanh thu thuần).

  1. Doanh thu theo phương pháp trực tiếp có thuế ko ?
  2. bí quyết hạch toán thuế GTGT đối với kê khai theo Dịch vụ kế toán thuế trọn gói phương pháp trực tiếp
  3. Doanh thu tính thuế TNDN sở hữu bao gồm thuế GTGT hay ko ?

Về mặt pháp lý, được quy định Kê khai thuế hàng tháng như sau: Theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP, tại điều 3 quy định:
Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động cung cấp, buôn bán hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác quy định tại Khoản 2 Điều này. Đối sở hữu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và với thu nhập quy định tại Khoản 2 Điều này Làm báo cáo thuế thì thu nhập này được xác định là thu nhập từ hoạt động cung cấp, kinh doanh của cơ sở.
Điều 8. Doanh thu
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thực hiện theo quy định tại Điều 8 Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội Luật thuế thu nhập công ty.
Đối sở hữu công ty kê khai, nộp thuế giá trị gia nâng cao theo phương pháp khấu trừ thuế thì doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh thu ko với thuế giá trị gia tăng. Đối có doanh nghiệp kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia nâng cao thì doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm cả thuế giá trị gia nâng cao.
Điều 9. các khoản chi được trừ và ko được trừ khi xác định thu nhập Dịch vụ kê khai thuế chịu thuế
Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ, thuế giá trị gia nâng cao đầu vào của phần giá trị xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi vượt một,6 tỷ đồng không được khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp và những khoản Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm thuế, phí, lệ phí và thu khác không được tính vào giá thành theo quy định của Bộ Tài chính;

  1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là tất cả tiền bán hàng, tiền gia công, tiền chế tạo dịch vụ nhắc cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà công ty được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  2. những khoản chi ko được trừ lúc xác định thu nhập chịu Dọn dẹp sổ sách kế toán thuế thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Luật thuế thu nhập công ty và Khoản 5 Điều một Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, một số giả dụ về khoản chi ko được trừ được quy định như sau:

Từ trình bày trên, với thể dễ dàng nhận Kế toán trọn gói thấy:

  • Thu nhập chịu thuế được tính trên đa số doanh thu;
  • Thu nhập tính thúê đã được loại trừ thuế GTGT, hay kể cách khác, thuế GTGT không được khấu trừ, đã được tính vào các khoản chi được trừ lúc xác định thu nhập tính Công ty dịch vụ kế toán thuế thuế