Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp được áp dụng đối sở hữu những đơn Công ty làm dịch vụ kế toán vị nhỏ, với ngưỡng doanh thu dưới một tỷ đồng/ năm từ năm 2014 giúp cho các doanh nghiệp nhỏ, với doanh thu phải chăng, tính thuế và kê khai thuế dễ dàng, giảm thủ tục giấy tờ và đơn giản hoá bí quyết tính.

>>>Bí quyết học kế toán thực hành để tăng cơ Nhận làm báo cáo tài chính năm hội việc làm kế toán
Mặt khác, các tích cực ấy ko được các DN hưởng ứng và tiếp nhận. phải chăng, do những doanh nghiệp chưa thấy hết được những tiện dụng lúc thực hiện bí quyết kê khai này, hay cách kê khai còn chưa rõ ràng, làm cho phổ biến do vậy kê khai Dịch vụ kế toán trọn gói thế nào? thuế tính ra sao? …. Bài viết này, sẽ hỗ trợ cho những kế toán viên mà doanh nghiệp phải kê khai theo phương pháp trực tiếp.
Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC thì các doanh nghiệp sở hữu doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng sẽ sở hữu 2 sự lựa chọn bí quyết tính thuế:
i/ Theo bí quyết trực tiếp;
ii/Theo cách khấu trừ, cần thông báo đăng ký và được cơ quan thuế chấp Làm báo cáo tài chính thuận.Ở đây chúng ta bàn đến các công ty mang doanh thu dưới ngưỡng 1 tỷ, và thực hiện kê khai thuế theo cách trực tiếp.
A/ Tính thuế theo phương pháp trực tiếp
có 2 cách tính thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp, đó là :
Tính thuế GTGT trên doanh thu: Áp dụng với những đối tượng mang doanh thu Dịch vụ kế toán thuế hàng năm dưới một tỷ, ko đăng ký kê khai thuế theo bí quyết khấu trừ.
Tính thuế GTGT trên GTGT: Số thuế GTGT buộc phải nộp theo cách tính trực tiếp trên GTGT bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia nâng cao 10% áp dụng đối với hoạt động sắm, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.
Tính thuế GTGT trên doanh thu
a/ Đối tượng áp dụng:
b/ Tính thuế GTGT trên DT được tính như Dịch vụ kế toán thuế trọn gói sau:
Số thuế GTGT nên nộp = Doanh thu x tỷ lệ %
Trong đấy, tỷ lệ % được quy định như sau:
(Riêng hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý, thì có bí quyết tính khác:Số thuế giá trị gia nâng cao buộc phải nộp = (giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra – giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý sắm vào tương ứng) x thuế suất thuế giá trị gia tăng)
Giá trị gia nâng cao của vàng, bạc, đá quý được xác định bằng giá Làm báo cáo thuế thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ (-) giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng.
Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra là giá thực tế bán ghi trên hoá đơn bán vàng, bạc, đá quý, bao gồm cả tiền công chế tác (nếu có), thuế giá trị gia nâng cao và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán được hưởng.
Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào được xác định bằng Dịch vụ kê khai thuế giá trị vàng, bạc, đá quý sắm vào hoặc nhập khẩu, đã sở hữu thuế GTGT dùng cho sắm bán, chế tác vàng, bạc, đá quý bán ra tương ứng.


  • Hộ, cá nhân kinh doanh;
  • Tổ chức, cá nhân nước không tính kinh doanh ko sở hữu cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng mang doanh thu phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện gần như chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ tổ chức, cá nhân nước không tính phân phối hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, khảo sát, lớn mạnh và khai thác dầu, khí nộp thuế theo cách khấu trừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay;
  • Tổ chức kinh tế khác, trừ nếu đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu Dọn dẹp sổ sách kế toán trừ thuế quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT (Luật số 31/2013/QH13);
   • cung cấp, cung ứng hàng hoá: 1%;
   • Dịch vụ, xây dựng ko bao thầu nguyên vật liệu: 5%;
   • phân phối, vận tải, dịch vụ mang gắn có hàng hoá, thiết kế với bao Công ty dịch vụ kế toán thuế thầu nguyên vật liệu: 3%;
   • Hoạt động marketing khác: 2%.

 1. Tính thuế GTGT trên GTGT được tính như sau:
 2. So sở hữu Kê khai theo phương pháp khấu trừ, thì kê khai theo bí quyết trực Dịch vụ làm báo cáo tài chính tiếp mang gì khác ?
  • mẫu 03: Áp dụng cho DN KD vàng bạc đá quý
  • dòng 05: Áp dụng cho DN mang doanh thu KD vãng lai, ngoại tỉnh
  • giả dụ DN không thuộc 2 đối tượng trên thì kê khai Kế toán trọn gói theo mẫu 04.

B/ bí quyết làm cho tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên phầm mềm hỗ trợ kê khai như sau:
Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế GTGT” chọn “Tờ khai GTGT trực tiếp (04/GTGT)” lúc đó màn Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp hình kê khai được hiển thị. Nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai GTGT trực tiếp chiếc 04/GTGT
Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai sẽ hiển thị. Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 3.2.3:Các chỉ tiêu người dùng tự nhập:
ví như tìm tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm ứng dụng cho phép người dùng tìm thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung, sau ấy nhấn nút “Đồng ý” màn hình kê khai sẽ hiển thị, khi ấy trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS”
các chỉ tiêu được đưa lên 01/KHBS gồm: [30], [31], [32] phương pháp lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

 1. trường hợp khi tờ khai lần Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội đầunhững chỉ tiêu tự tính:

  • Chỉ tiêu [21], [22], [23], [24], [25], [26] kiểu số, không âm
  • Chỉ tiêu [27] = [21] – [24]
  • Chỉ tiêu [28] = [22] – [25]
  • Chỉ tiêu [29] = [23] – [26]
  • Chỉ tiêu [30] = [27] * 0%
  • Chỉ tiêu [31] = [28] * 5%, trường hợp [28] < 0 thì Dịch vụ kế toán thuế tại Hà Nội [31] = 0
  • Chỉ tiêu [32] = [29] * 10%, trường hợp [29] < 0 thì [32] = 0
  • Chỉ tiêu [33] = [21] + [22] + [23]
  • Chỉ tiêu [34] = [30] + [31] + [32]