Nhà lớn mạnh phần mềm, kế toán, và phân tích thị trường Công ty dịch vụ kế toán tại Hà Nội là 3 trong số các công việc “hot” nhất cho năm 2013.

Nghiên cứu CareerBuilder và Economic Modeling Specialists Intl. ( EMSI) tiêu dùng cơ sở dữ liệu về thị trường lao động tại hơn 90 quốc gia và dựa trên số lượng nhân lực thêm vào ngành để đưa ra danh sách 10 công việc thấp nhất cho năm 2013.
nói từ năm 2010, nghề vững mạnh phần mềm với tốc độ phát triển to nhất, 7%, tương đương có 70.872 việc khiến nâng cao thêm. Lý do là các doanh nghiệp trên toàn thế giới đang ra sức cạnh tranh để giành thị trường và họ luôn muốn tận dụng triệt để kỹ thuật di động và mạng xã hội. Theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ (BLS), mức lương trung bình của nghề này là 90.530 USD mỗi năm. Kế toán dịch vụ Nghề này được dự đoán sẽ tăng trưởng thêm 30% vào năm 2020 (tính từ năm 2010).
Đứng thứ 2 trong danh sách là nghề kế toán và kiểm toán với công việc chính là chuẩn bị, kiểm tra các dữ liệu tài chính và đảm bảo số tiền thuế logic được nộp đúng thời hạn. đề cập từ năm 2010, với hơn 37.100 việc khiến cho tăng thêm trong ngành này, tương đương vững mạnh 3%. Theo BLS, công việc này có thu nhập trung bình khoảng 61.690 USD mỗi năm.
Công việc thấp trang bị 3 cho năm 2013 là nghề phân tích thị Dịch vụ làm báo cáo tài chính trường, nghiên cứu thị trường và marketing. Từ năm 2010, với tới 31.335 việc khiến tăng thêm trong nghề này, tương đương mức vững mạnh 10%. Theo BLS, mức lương trung bình của nghề này là khoảng 60.570 USD mỗi năm. Nghề này được dự báo sẽ vững mạnh 41% vào năm 2020 (tính từ 2010).
Dưới đây là danh sách 10 công việc tốt nhất cho năm 2013.
một. Nhà tăng trưởng phần mềm
Số việc khiến cho tăng thêm đề cập từ 2010: 70.872
Tốc độ tăng trưởng: 7%
2. Kế toán và kiểm toán
Số việc làm nâng cao thêm đề cập từ 2010: 37.123
Tốc độ tăng trưởng: 3%

3. Chuyên gia phân tích, nghiên cứu thị trường Dịch vụ kế toán thuế và kinh doanh
Số việc làm tăng thêm đề cập từ 2010: 31.335
Tốc độ nâng cao trưởng: 10%

4. Nhà phân tích hệ thống máy tính
Số việc khiến cho tăng thêm nhắc từ 2010: 26.937
Tốc độ tăng trưởng: 5%

5. Chuyên gia đào tạo và quản lý nhân lực
Số việc khiến nâng cao thêm đề cập từ Dịch vụ kế toán thuế trọn gói 2010: 22.773
Tốc độ nâng cao trưởng: 5%

6. Quản trị mạng và hệ thống máy tính
Số việc khiến nâng cao thêm nói từ 2010: 18.626
Tốc độ tăng trưởng: 5%

7. Đại diện bán hàng
Số việc làm cho tăng thêm kể từ 2010: 17.405
Tốc độ nâng cao trưởng: 4%

8. Nhà phân tích an ninh thông Nhận làm báo cáo thuế tin, vững mạnh website và kiến trúc sư mạng máy tính
Số việc khiến cho nâng cao thêm đề cập từ 2010: 15.715
Tốc độ nâng cao trưởng: 5

9. Kỹ sư cơ khí
Số việc làm tăng thêm đề cập từ 2010: 13.847
Tốc độ tăng trưởng: 6%

10. Kỹ sư công nghiệp
Số việc làm cho tăng thêm nhắc từ 2010: Dịch vụ kê khai thuế 12.269
Tốc độ tăng trưởng: 6%

Ke-toan.com trích Dọn dẹp sổ sách kế toán Infonet.

- - - Updated - - -