Theo Bộ Tài chính từ ngày 1/10 tới sẽ miễn thuế cho hàng loạt Cty dịch vụ kế toán khoản thu nhập cá nhân; song song ấy, mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế cũng vẫn giữ ở mức 9 triệu đồng/tháng đã với hiệu lực từ 1/7.

Sáng Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ nay 29/8, Bộ Tài chính đã công bố Thông tư số 111/2013/TT-BTChướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định khía cạnh một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối nămnhân.
Theo ấy, mức giảm trừ gia cảnh được quy định cụ thể đối sở hữu người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, tương đương 108 triệu đồng/năm; đối mang mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội đồng/tháng.
Thu nhập từ lãi tiền gửi được miễn thuế
ngoại trừ việc Dịch vụ kế toán thuế tại Hà Nội nâng mức giảm trừ gia cảnh cho chính người nộp thuế và người phụ thuộc, cũng kể từ 1/10 tới, theo Thông tư, các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ mang con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi sở hữu con nuôi…; Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn ngay lập tức có đất ở của cá nhân trong giả dụ người chuyển nhượng chỉ sở hữu duy nhất 1 nhà ở, quyền tiêu dùng đất ở tại Việt Dịch vụ làm báo cáo thuế Nam.
Thu Kê khai thuế hàng tháng nhập từ giá trị quyền dùng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất chẳng phải trả tiền hoặc được giảm tiền dùng đất theo quy định của pháp luật. ko kể ra, các khoản thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; thu nhập từ phần tiền lương, tiền công khiến việc ban đêm, khiến thêm giờ được trả cao hơn so với quy định; tiền lương hưu; thu nhập từ học bổng; thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm … cũng được miễn Dọn dẹp sổ sách kế toán thuế.
đặc biệt, 1 trong những điều gây tranh cãi thời gian vừa rồi là việc Dịch vụ kê khai thuế đánh thuế trên lãi tiền gửi cũng nằm trong phạm vi của Thông tư này. Trong đó,thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước bên cạnh, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ cũng được miễn thuế.
cùng sở hữu đấy, thông Công ty làm dịch vụ kế toán tư quy định các khoản thu nhập từ kiều hối được miễn thuế là khoản tiền cá nhân nhận được từ nước ko kể do thân nhân là người Việt Nam định cư ở nước không tính, người Việt Nam đi lao động, công tác, học tập tại nước bên cạnh gửi tiền về cho thân nhân ở trong nước.
Tiền lãi từ gửi tiết kiệm được miễn thuế

Người mang đa dạng khoản thu nhập Kế toán trọn gói được chọn tính giảm trừ tại 1 nơi
ngoài ra, Thông tư của Bộ Tài chính cũng quy định về nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh, người nộp thuế sở hữu nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại 1 thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp Dịch vụ làm báo cáo tài chính thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.
Đối với người nước ko kể là cá nhân cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng một hoặc từ tháng tới Việt Nam trong nếu cá nhân lần trước tiên sở hữu mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế (được tính đủ theo tháng).
nếu trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm Nhận làm báo cáo tài chính năm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định.
Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.
khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Dịch vụ kế toán sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm nhắc từ khi đăng ký.
Đối mang người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này mang hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến lúc được cấp mã số thuế.
trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ Dịch vụ kế toán thuế thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và với đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
Mỗi Nhận làm báo cáo tài chính người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ 1 lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. ví như rộng rãi người nộp thuế với chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thoả thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp Công ty dịch vụ kế toán thuế thuế.

- - - Updated - - -