Việc dùng hóa Công ty kế toán Hà Nội đơn điện tử (HĐĐT) giúp những giúp công ty (DN) tiết kiệm tầm giá, nâng cao hiệu quả phân phối marketing, tăng năng lực cạnh tranh; tiện dụng cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu; giai đoạn xử lý nhanh hơn và rẻ hơn, chi phí lưu trữ tốt hơn; góp phần hiện đại hoá công tác hạch toán kế toán, quản trị DN để yêu thích hơn mang xu thế kinh doanh ngày càng phát triển trên thị trường quốc Dịch vụ kế toán trọn gói tại Hà Nội tế hiện nay…

Hóa đơn điện tử: Tiết kiệm về thời gian và tiền bạc

Để tạo Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm hành pháp pháp lý và giúp những DN Việt Nam thực hiện sử dụng HĐĐT trong hoạt động marketing, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 về hoá đơn bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ, trong đấy quy định thêm hình thức hoá đơn mới là HĐĐT; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và dùng HĐĐT bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ mang hiệu lực từ ngày Dịch vụ kế toán thuế 1/5/2011.
Để chuẩn bị cho Dịch vụ kế toán thuế trọn gói việc áp dụng đa dạng hình thức HĐĐT, Tổng cục Thuế đã lựa tìm một số lĩnh vực, DN với điều kiện nhất định về hạ tầng khoa học thông tin, đã thực hiện một số hình thức giao dịch điện tử, thực hiện khai thuế qua mạng internet và đang tiêu dùng khối lượng hóa đơn giấy to thuộc các lĩnh vực: Viễn thông, Hàng ko, Điện lực, Ngân hàng để triển khai thí điểm HĐĐT. Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển khai HĐĐT Kê khai thuế hàng tháng trong hoạt động bán điện, Tổng Cty Hàng ko Việt Nam (Vietnam Airlines) triển khai HĐĐT trong hoạt động vận chuyển hàng không và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) triển khai HĐĐT trong dùng dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin cước trả Dịch vụ làm báo cáo thuế hàng tháng sau.
EVN là DN đi đầu trong việc triển khai HĐĐT trong số các DN được lựa chọn thí điểm. Tập đoàn đã chọn Cty Điện lực Sài Gòn thuộc Tổng Cty Điện lực TP Hồ Chí Minh thực hiện triển khai thí điểm trước khi tiến hành triển Công ty làm dịch vụ kế toán khai phổ biến.
Ngay từ 1/12/2012, Kế toán trọn gói Cty Điện lực Sài Gòn vận hành chính thức hệ thống HĐĐT mang số lượng người mua là 97.000 các bạn. Thay vì nhận hoá đơn giấy như trước đây, những người mua sử dụng điện sau lúc thanh toán tiền điện sẽ nhận được biên nhận thanh toán (hình thức biên nhận có thể là giấy hoặc điện tử). quý khách sở hữu thể tra cứu, xem, tải thông tin yếu tố hoá đơn tiền điện trên trang website của Cty hoặc qua shop email của Dịch vụ làm báo cáo tài chính khách hàng.
tới tháng 7/2013, Tổng Cty Điện lực TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai thí Dịch vụ kê khai thuế điểm HĐĐT tại Cty Điện lực Chợ lớn và Cty Điện lực Tân Thuận cho khoảng hơn 100.000 người dùng.
Vietnam Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp Airlines sử dụng vé điện tử (Tờ thông tin hành trình/Phiếu thu vé điện tử) trong vận chuyển hành khách xuất từ web thương mại của Tổng Cty. ngày nay, Vietnam Airlines dùng vé điện tử trên toàn hệ thống trong hoạt động vận chuyển hàng ko, điều này tạo thuận lợi cho khách hàng tham gia vận chuyển, tiết kiệm mức giá và yêu thích sở hữu thông lệ quốc Nhận làm báo cáo tài chính năm tế.
Cty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) thuộc VNPT thực hiện triển khai thí điểm xuất HĐĐT cho người mua sử dụng dịch vụ Viễn thông – kỹ thuật thông tin cước trả sau tại Trung tâm Dịch vụ giá trị gia tăng (VDC Online) từ 1/4/2013. Bước Dịch vụ kế toán đầu, hệ thống vận hành ổn định, VDC đã xuất HĐĐT thành công cho những người dùng sử dụng dịch vụ.
hiện nay, VDC đang tiếp tục triển khai thử nghiệm giải pháp HĐĐT tại Trung tâm Điện toán và Truyền số liệu khu vực I (triển khai tại Hà Nội), Trung tâm Điện toán và Truyền số liệu khu vực II (triển khai tại TP HCM), Trung tâm Điện toán Nhận làm báo cáo tài chính và Truyền số liệu khu vực III (triển khai tại Đà Nẵng) và Trung tâm kỹ thuật thông tin VDCIT.
không tính ra, mang vai trò là tổ chức trung gian sản xuất giải pháp Dịch vụ kế toán HĐĐT, VDC đã triển khai giải pháp HĐĐT cho Trung tâm Thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước (CIC) trên hệ thống của VDC. tới nay, CIC đã xuất hóa đơn thành công cho các quý khách.
có thể nói, việc triển khai thí điểm HĐĐT bước đầu đã đem lại phổ biến lợi ích xã hội, hiệu quả thiết thực về thời gian và giá tiền cho DN và ưng ý với xu thế tăng trưởng và hội nhập quốc Công ty dịch vụ kế toán thuế tế.

- - - Updated - - -