QUẢNG CÁO TRÊN XE BUS
Nội thành Hà Nội


Lộ trình: Xe chạy trong trung tâm thành phố Hà Nội, qua các phố lớn đông đúc người qua lại.
Thời gian hoạt động: Từ 5h15 tới 21h30 hàng ngày (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ)
Mô tả: Loại hình quảng cáo di động.
Diện tích quảng cáo: Từ 2-5m2/mặt
Vị trí: Hai bên thân xe buýt từ phần đầu bánh trước tới phần thân bánh sau
Loại vật liệu: Decal
Khuyến mại: Theo số lượng và thời gian chạy quảng cáo của khách hàng.
Đặt mua


Lộ trình: Xe chạy trong trung tâm thành phố Hà Nội, qua các phố lớn đông đúc người qua lại.
Thời gian hoạt động: Từ 5h15 tới 21h30 hàng ngày (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ)
Mô tả: Loại hình quảng cáo di động.
Diện tích quảng cáo: Từ 2-5m2/mặt
Vị trí: Hai bên thân xe buýt từ phần đầu bánh trước tới phần thân bánh sau
Loại vật liệu: Decal
Hình thức quảng cáo tuyệt vời cho các sản phẩm hàng tiêu dùng hay các nhãn hiệu lớn muốn khẳng định thương hiệu!


- See more at: http://quangcao-ngoaitroi.com/noi-th....WiNLN9aZ.dpuf