PANO - WALLBANNER
Biển quảng cáo: Ngã 4 Lê Thanh Nghị – Trần Đại Nghĩa


Vị trí quảng cáo: Nằm tại khu vực Bách Khoa là nơi tập trung rất nhiều Trường Đại Học, SVĐ Bách Khoa, bênh viện Bạch Mai, giao thông rất đông.
Đặt mua


Thông tin vị trí:

  • Specificity:
  • Ad size: 10mW x 5mH x 1 side = 50m2
  • Lighting : 10 units/side .
  • Time available : Available
  • Traffic density : 50.000 Phương tiện/ ngày
  • Visibility: 700m
  • Ground clearance: 10m
  • Format : Khung thép, 1 mặt căng bạt in 720dpi

Liên hệ quảng cáo
Unqiue Advertising
Hotlline: 0986 268 555


- See more at: http://quangcao-ngoaitroi.com/bien-q....yvsVh4WR.dpuf