Data danh sách khách hàng
Liên hệ : Mr.Luân - 0978 572 755

1. Danh sách khách hàng đầu tư bất động sản và chứng khóan Vip - Giá 300k :


2. Danh sách cán bộ nhân viên các ngân hàng : 300k

3. Danh sách các file trong thư mục: "Danh bạ số điện thoại,email nhân viên và các công ty liên doanh của toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank ( HOT)" : 300k4. Danh sách các file trong thư mục: Danh ba Tong Cong ty Thep Viet Nam : 300k


5. Danh sách các giám đốc và các KH Vip : 500k


6. Danh sách khách hàng vip mua xe và KH có thu nhập cao : 300k