THÔNG BÁO TUYỂN SINH
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ

Căn cứ Văn bản số 696/HVCTKVI-QLĐT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Học viện Chính trị Khu vực I về liên kết đào tạo, được sự ủy quyền của Học viện Chính trị Khu vực I, Trường Đại học Thái Bình thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Kinh tế (60 chỉ tiêu), cụ thể sau:
1. Điều kiện dự tuyển
Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện đang công tác tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước,...
1.1. Về văn bằng
- Người đã tốt nghiệp đúng ngành, phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi;
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi, đã hoàn thành chương trình học bổ sung kiến thức do Học viện tổ chức;
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác với chuyên ngành dự thi, đã hoàn thành chương trình học bổ sung kiến thức do Học viện tổ chức.
- Thí sinh được xem xét miễn học phí và thi học phần bổ sung kiến thức nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: (i) Học phần xin miễn có tên trong bảng điểm đại học của thí sinh (tên học phần ghi trong bảng điểm phải hoàn toàn trùng khớp với tên học phần bổ sung); (ii) Học phần có số tín chỉ lớn hơn hoặc bằng số tín chỉ đào tạo theo quy định của Học viện Chính trị khu vực I; (iii) Điểm học phần phải từ 5,0 trở lên (thang điểm 10).
- Thí sinh có bằng đại học ngành đúng, phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có văn bản công nhận là "bằng đại học" do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.
1.2 Về kinh nghiệm công tác chuyên môn
Thí sinh đăng ký dự thi phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên nghành đăng ký dự thi tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi. Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp ngành khác, đăng ký dự thi vào chuyên ngành Quản lý kinh tế phải có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi.
1.3. Lý lịch bản thân rõ ràng: Không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.
1.4. Có đủ sức khỏe để học tập
1.5. Nộp hồ sơ: Đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Học viện Chính trị Khu vực I.
2. Đối tượng và chính sách ưu tiên
2.1. Đối tượng ưu tiên
- Người có thời gian công tác liên tục từ 02 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có Quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
- Con liệt sĩ;
- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;
- Người dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú từ 02 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực I trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;
- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận.
2.2. Mức ưu tiên
- Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại mục 2.1 (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc cộng một điểm (thang điểm 10) vào môn cơ bản ngành với những trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ.
3. Nội dung và hình thức thi tuyển sinh
3.1 Môn thi: 03 môn
- Môn cơ bản: Kinh tế chính trị.
- Môn chủ chốt ngành: Khoa học quản lý.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh (môn điều kiện, trình độ A2).
3.2. Thí sinh có trình độ tiếng Anh thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:
- Có bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;
- Có 01 trong các chứng chỉ ngoại ngữ trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một trong các cơ sở IIG Việt Nam, Bristish, Council, IDB Việt Nam, Camdbridge ESOL Việt Nam như sau:

Cấp độ (CEFR) IELTS TOFEL TOEIC Camdbridge
Exam
BEC BULATS Khung Châu Âu
3/6 (Khung VN) 4.5 450 PBT 133 CBT 45 iBT 450 Preliminary PET Business Preliminary 40 B1
(Các điểm số nêu trên là điểm số tối thiểu cần đạt được)
- Đạt chứng chỉ tiếng Anh B1 trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi thuộc các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép và công nhận (có quyết định cho phép cấp chứng nhận/chứng chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với trường hợp chứng chỉ ngoại ngữ 3/6 trở lên theo khung ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).
4. Điều kiện trúng tuyển
4.1. Thí sinh thuộc diện trúng tuyển phải đạt 50% của thang điểm đối với mỗi môn thi (sau khi đã cộng điểm ưu tiên, nếu có).
4.2. Căn cứ vào chỉ tiêu đã được thông báo và tổng điểm hai môn thi của từng thí sinh (không cộng điểm môn ngoại ngữ), Hội đồng tuyển sinh xác định phương án điểm trúng tuyển.
4.3. Trường hợp có nhiều thí sinh có tổng điểm hai môn thi nêu trên (đã cộng cả điểm ưu tiên, nếu có) thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:
a, Thí sinh là nữ ưu tiên theo quy định tại Khoản 4, Điều 16 Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 về các biện pháp bình đẳng giới.
b, Người có điểm cao hơn của môn chủ chốt của ngành, chuyên ngành.
c, Người có điểm cao hơn của môn cơ bản.
d, Người được miễn môn ngoại ngữ hoặc người có điểm cao hơn của môn ngoại ngữ.
5. Hồ sơ tuyển sinh gồm
a, Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu);
b, Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (theo mẫu);
c, Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học và bản sao công chứng bảng điểm đại học; hoặc bản sao giấy xác nhận văn bằng tương đương, bảng điểm của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đối với trường hợp văn bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;
d, Giấy chứng nhận bổ sung kiến thức (nếu có);
e, Giấy chứng nhận có đủ sức khỏa để học tập của bệnh viện đa khoa;
g, Bản sao công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);
h, 04 ảnh 3 x 4 cho vào phong bì ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau ảnh;
i, 03 phong bì tem dán loại 3000đ ghi rõ địa chỉ nơi nhận giấy báo của thí sinh.
6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, bổ sung kiến thức và thi tuyển
6.1. Phát hành và nộp hồ sơ: Hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ do Học viện Chính trị khu vực I uỷ quyền cho Trường Đại học Thái Bình phát hành.
Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 12/10/2015 đến ngày 23/10/2015.
6.2. Địa điểm phát hành và nhận hồ:
- Văn phòng tuyển sinh ĐH Thái Bình tại Hà Nội
Đ/C : Phòng 602 Nhà 7 Tầng Trung tâm Đào tạo CNTT và Truyền thông Hà Nội
Số 1 - Hoàng Đạo Thúy - Thanh Xuân Hà Nội
ĐT : 0466859292 - 0975778999
6.3. Thời gian ôn tạo nguồn, học chuyển đổi: từ ngày 24/10/2015
6.4. Thời gian thi tuyển: dự kiến vào ngày 28,29/11/2015.
- Sáng 28/11/2015: 9h00' thí sinh có mặt làm thủ tục dự thi.
- Thời gian thi các môn như sau:
+ Môn Kinh tế chính trị: chiều 28/11/2015;
+ Môn Khoa học quản lý: sáng 29/11/2015;
+ Môn Ngoại ngữ: chiều 29/11/2015;
6.5. Thời gian công bố kết quả thi: Tháng 12/2015.
6.6. Thời gian nhập học: Tháng 12 năm 2015.
7. Hình thức và thời gian đào tạo: 1,5 năm, không tập trung, học vào Thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.
8. Địa điểm học: ĐH Thái Bình và Cơ Sở ĐH Thái Bình tại Hà Nội
9. Lệ phí thi tuyển sinh
- Lệ phí hộ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ
- Lệ phí đăng ký tuyển sinh: 100.000 đồng/thí sinh.
- Lệ phí thi tuyển sinh: 360.000 đồng/thí sinh.
(lệ phí: hồ sơ, đăng ký tuyển sinh, thi tuyển sinh phải nộp cùng hồ sơ)

http://tuyensinhgiaoduc.vn/hoc-vien-...8520_g796.aspx

Xem các bài viết khác: