Nguyễn Thanh Phong - 0969 178 179
Tri Tôn, An Giang
thanhphongagg@gmail.com
https://www.facebook.com/Qu%E1%BA%A3...2530863786952/

Bán giống cây gấc

Chuyên cung cấp:

1. Hạt giống gấc
2. Hạt mầm gấc – hạt giống đã nảy mầm
3. Cây giống
4. Màng gấc sấy khô
5. Gấc đông lạnh
6. Gấc trái