Kể từ khi thành lập năm 1940, đồ chơi Lego giảm giá đã phát triển thành một hiện tượng trên toàn thế giới của những hậu quả sâu rộng, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục. Lego đã được tạo ra ở Đan Mạch và bắt đầu như là một tập hợp các viên gạch nhựa lồng vào nhau đầy màu sắc có thể được lắp ráp và tái lắp ráp tại một số khả năng vô hạn. Lego trở nên phổ biến giữa các trẻ em từ bốn góc của thế giới mà công ty cuối cùng đã quyết định tích hợp các sản phẩm giáo dục và giáo trình để cho phép giáo viên để sử dụng chúng trong các lớp học của họ. Làm thế nào lego sử dụng trong giáo dục? Những phúc lợi giáo dục mà họ dành cho trẻ em? Các kỹ năng là gì Lego phát triển?
kỹ năng của trẻ phát triển khi chơi với lego
Kỹ năng Lego phát triển:
1. Lego cung cấp công cụ phát triển tư duy bên trong một môi trường vui vẻ
2. Nó dạy cho trẻ em phải suy nghĩ trong ba chiều
3. Nó cải thiện hiểu biết như trẻ em làm việc với các hướng dẫn
4. Nó phát triển giải quyết vấn đề, tổ chức, lập kế hoạch và xây dựng bởi
5. Nó cải thiện sự sáng tạo
6. Nó giúp tăng cường giao tiếp và tư duy phê phán
7. Nó làm tăng sự phát triển trẻ em cơ.