Bingbong shop chuyên bán các dòng Tủ nhựa của hãng Duy Tân như Tabi, Tabi S, Tabi L, Tabi M, Sumi, Mina, Tano, Sake với giá phải chăng. Gồm đủ loại 3 , 4 và 5 tầng. Liên hệ: 093.445.44.11

1. Tủ nhựa Tabi Duy Tân

Tabi 3 tầng: 60 x 48 x 76cm - Giá: 850.000 vnđ
Tabi 4 tầng: 60 x 48 x 100 cm - Giá: 1.070.000 vnđ
Tabi 5 tầng: 60 x 48 x 124cm - Giá: 1.200.000 vnđ

2. Tủ nhựa Tabi S Duy Tân

Tabi S 3 tầng: 55 x 41 x 64.5 cm - Giá: 840.000 vnđ
Tabi S 4 tầng: 55 x 41 x 64.5 cm - Giá: 980.000 vnđ
Tabi S 5 tầng: 55 x 41 x 104.8 cm - Giá: 1.120.000 vnđ

3. Tủ nhựa Tabi L Duy Tân

Tabi L 3 tầng: 70 x 48 x 80 cm - Giá: 1.190.000 vnđ
Tabi L 4 tầng: 70 x 48 x 105 cm - Giá: 1.480.000 vnđ
Tabi L 5 tầng: 70 x 48 x 130cm - Giá: 1.730.000 vnđ

4. Tủ nhựa Tabi M Duy Tân

Tabi M 3 tầng: 76 x 48 x 60 cm - Giá: 1.050.000 vnđ
Tabi M 4 tầng: 60 x 48 x 100 cm - Giá: 1.205.000 vnđ
Tabi M 5 tầng: 60 x 48 x 124 cm - Giá: 1.595.000 vnđ

5. Tủ nhựa Sumi Duy Tân

Sumi 3 tầng: 57 x 47 x 71cm - Giá: 870.000 vnđ
Sumi 4 tầng: 57 x 47 x 94cm - Giá: 1.070.000 vnđ
Sumi 5 tầng: 57 x 47 x 117 cm - Giá: 1.220.000 vnđ

6. Tủ nhựa Mina Duy Tân

Mina 3 tầng: 60 x 48 x 76cm - Giá: 850.000 vnđ
Mina 4 tầng: 60 x 48 x 100cm - Giá: 1.065.000 vnđ
Mina 5 tầng: 60 x 48 x 124cm - Giá: 1.220.000 vnđ

7. Tủ nhựa Tano Duy Tân

Tano 3 tầng: 40 x 45 x 74cm - Giá: 620.000 vnđ
Tano 4 tầng: 40 x 45 x 97cm - Giá: 750.000 vnđ
Tano 5 tầng: 40 x 45 x 120cm - Giá: 920.000 vnđ

8. Tủ nhựa Sake Duy Tân

Sake 3 tầng: 38 x 45.5 x 81cm - Giá: 615.000 vnđ
Sake 4 tầng: 38 x 45.5 x 104cm - Giá: 720.000 vnđ
Sake 5 tầng: 38 x 45.5 x 128cm - Giá: 860.000 vnđ

---------------------------------------
Công ty cổ phần Smartship
Web: Bingbong.vn - Smartshipvn.vn
Call: 093.445.44.11