Mình cần sang một số tủ bàn dùng để kinh doanh điện thoại. Ace có thể lấy lẽ theo yêu cầu

2 bàn dài là gổ cao su không phải ép nha ae.
Giá: Xong!