[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman]Tiến hành lắp đặt cho khách
Yêu cầu & Quyền lợi
Nam tuổi từ 19-35 ( Chấp nhận cả SV)
Được đào tạo, hướng dẫn cách làm sau 01 buổi làm được ngay
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có khả năng chịu được áp lực công việc
Thông thạo đường phố Hà Nội