Dầu Silicone chóp chỉ, đánh chỉ, bôi trơn, tháo khuôn, đánh bóng Element14 PDMS 50, PDMS 350, PDMS 1000
Công ty Sơn Anh chúng tôi chuyên cung cấp Dầu Silicone lỏng Element14 PDMS 50, PDMS 100, PDMS 200, PDMS 350, PDMS 500, PDMS 1000 dùng để chóp chỉ may, đánh chỉ may, bôi trơn chỉ may, tháo khuôn cao su, tháo khuôn nhựa, đánh bóng cao su, đánh bóng nhựa, bôi trơn trục cao su, bôi trơn trục nhựa, bôi trơn trục thép…chất lỏng Silicone LE-459, LE-45HV, LE-45AP dùng làm chất tháo khuôn, chất đánh bóng da, đánh bóng kính, đánh bóng vỏ xe ô tô… - Silicone thương hiệu Momentive (GE – Hoa Kỳ, Toshiba – Nhật Bản & Bayer AG – Cộng Hòa Liên Bang Đức).
Packing: - Element14 PDMS 50, PDMS 100, PDMS 350, PDMS 1000: Phi sắt 200kg, can nhựa 20kg.
- LE45-HV: Can nhựa 20kg.
- LE-459: Can nhựa 20kg.
- LE-45AP: Can nhựa 20kg.
Đặc tính kỹ thuật dầu Silicone PDMS 350:
o Độ nhớt cSt: 350
o Tỷ trọng riêng tại 25°C: 0.97
o Chỉ số khúc xạ tại 25°C: 1.4
o Sức căng bề mặt Dynes/cm tại 25°C: 21.1
o Màu sắc: Chất lỏng không màu
Hệ thống kho hàng hiện đại tại Cảng Hà Nội (Cảng Phà Đen), Đà Nẵng, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh.
Mr. Tùng 093 424 9888
tung.trankhanh@sonanh.com
Mr. Sơn 091 336 9094
son.phamhung@sonanh.com
Website:
www.sonanh.com
Cám ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của công ty Sơn Anh chúng tôi!
Son Anh Company - Authorized Distributing Silicone Fluids Element14*PDMS 50, PDMS 100, PDMS 200, PDMS 350, PDMS 500, PDMS 1000, Silicone Fluids LE-459, LE-45HV, LE-45AP - Momentive (GE – United States, Toshiba – Japan & Bayer AG – Germany).
A modern warehouse system at Hanoi Port (Pha Den Port), Da Nang, Binh Duong & Ho Chi Minh City.
Thank you for reading the information of Son Anh Company!
SonAnh総合商社株式会社。
私たちは、Momentiveシリコーン流体の販売代理店。
SonAnhのオリジナルな原料は、日本、タイ 中国、欧米から輸入されている。
私たちの倉庫は、ハノイの港とか  チミン市に位置し手います。
SonAnhの情報をお読み いただきありがとうございました。
Công ty Sơn Anh chúng tôi chuyên cung cấp Dầu Silicone lỏng
- Dầu Silicone bôi trơn, silicone đánh bóng nhựa, silicone đánh bóng cao su, silicone đánh bóng gỗ, silicone đánh bóng da, silicone đánh bóng kính, silicone đánh bóng vỏ xe ô tô, Dầu silicone Sơn Anh, Silicone Sơn Anh, Silicone lỏng, Silicone Oil, Dầu Silicone
- Silicone bôi trơn trục thép, silicone bôi trơn trục nhựa, silicone bôi trơn trục cao su, silicone bôi trơn thép, silicone bôi trơn nhựa, silicone bôi trơn cao su, dầu silicone tháo khuôn, silicone tháo khuôn nhựa, silicone tháo khuôn cao su, silicone dỡ khuôn, mold release, Dầu silicone Sơn Anh, Silicone Sơn Anh, Silicone lỏng, Silicone Oil, Dầu Silicone
- Silicone đánh chỉ , Silicone chóp chỉ, silicone bôi trơn chỉ, Dầu Silicone đánh chỉ , Dầu Silicone chóp chỉ, Dầu Silicone bôi trơn chỉ, Silicone làm trơn chỉ may, Dầu silicone Sơn Anh, Silicone Sơn Anh, Silicone lỏng, Silicone Oil, Dầu Silicone, Đánh chỉ may, Chóp chỉ may, Bôi trơn chỉ may, Dầu silicone Sơn Anh
- Dầu silicone tháo khuôn, silicone tháo khuôn nhựa, silicone tháo khuôn cao su, silicone dỡ khuôn, mold release, Silicone tháo khuôn gạch, Silicone tháo khuôn ngói, Silicone dỡ khuôn nhựa, Silicone dỡ khuôn cao su
Công ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Sơn Anh