Liên Hệ Tại Hà Nội:- 0978.55.33.66/
Liên Hệ tại Vũng Tàu:- 090.8030.883/
TRUNG TÂM PHÒNG TRỪ MỐI VÀ CÔN TRÙNG HÀ NỘI
http://shop.ipvnn.com/dietmoi_dietmuoi.apn/
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI APN
- Thi công phòng chống mối cho công trình xây dựng
- Diệt mối, diệt mối tận gốc,

Diet moi tan goc ha noi, diệt mối theo công nghệ mới
- Phun thuốc sát trùng phòng dịch bệnh, phun phòng dịch
- Phun diệt muỗi, ruồi, kiến, gián và côn trùng gây hại …
- Diệt chuột định kỳ


DIỆT MỐI TẬN GỐC HÀ NỘI, DIET MOI TAN GOC HA NOI
DIỆT MỐI HÀ NỘI, PHUN MUỖI HÀ NỘI, PHUN MUỖI VŨNG TÀU, DIET MOI, DIET MOI HA NOI,
DIỆT MỐI VŨNG TÀU, DIỆT MỐI VŨNG TÀU, DIỆT MUỖI VŨNG TÀU, DIET MOI VUNG TAU.
DIỆT CHUỘT HÀ NỘI, DIỆT CHUỘT VŨNG TÀU, DIET MUOI HA NOI, DIET MUOI VUNG TAU
DIỆT MỐI TẬN GỐC, PHÒNG CHỐNG MỐI CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, PHÒNG MỐI, CHỐNG MỐI.