Giày tây nam xuất khẩu,kiểu monktrap(cài khoá),da nhập cao cấp, thanh lý gấp
Đôi này mày mới mang đi tiệc vài lần,hơi chật tí nên thanh lí,mình đề lại giá:800.000, giày còn mới 90%


  •