Các bạn đã có thể down bản win 10 mới nhất từ trang chủ Microsoft, mình chỉ coppy nó lại sang Fshare.vn làm cái link "made in Vietnam" thui, cho nguồn link phong phú

Product key: NKJFK-GPHP7-G8C3J-P6JXR-HQRJR


Bản 32bit Windows10 Technical Preview x32 EN-US Build 9926
https://www.fshare.vn/file/P59M39RSGJ4LBản 64bit Windows10 Technical Preview x64 EN-US Build 9926
https://www.fshare.vn/file/GUOICSQ1MQLJ