Sao chép đĩa, in,copy, nhân bản đĩa…….. CD, DVD hân hạnh phục vụ Quý Khách

1. Giá dịch vụ: Sao chép đĩa, in, copy, nhân bản đĩa…… CD, DVD, làm đĩa công nghiệp, in trực tiếp lên mặt đĩa theo yêu cầu Quý Khách:
*Copy CD-VCD:
50-> 500 đĩa : 1.500đ/đĩa
> 1000 đĩa : 800 đ/đĩa
(Chưa bao gồm đĩa trắng, Quý khách có thể tự chọn loại Đĩa)

*Copy DVD
50->500 đĩa : 2.500đ/đĩa
(Chưa bao gồm đĩa trắng, Quý khách có thể tự chọn loại Đĩa)

*Copy DVD + In mặt trực tiếp & phôi trắng
50->500 đĩa : 9.000đ/đĩa
(Chưa bao gồm đĩa trắng, Quý khách có thể tự chọn loại Đĩa)

*CD-VCD + In mặt trực tiếp & phôi trắng
50->500 đĩa : 6.500đ/đĩa
500 ->1000 đĩa :6000 đ/đĩa
(Chưa bao gồm đĩa trắng, Quý khách có thể tự chọn loại Đĩa)

Đĩa trắng: CD có rất nhiều loại CD thường, NEO, Maxell, Edata, Kachi... DVD trắng có thể Maxell, Sony, Edata, Kachi, Beta, Verbatim...Khuyến cáo: Không nên làm trên các loại đĩa quá rẻ, chất lượng dữ liệu in trên đĩa sẽ không đảm bảo.

2. Đặc biệt: - In mặt đĩa, làm nhãn đĩa, đềcal dán mặt đĩa, vỏ đĩa (nhựa, giấy, ...), bìa đĩa, giấy cho vào vỏ đĩa,in,gia công, đóng hộp các loại vỏ theo thiết kế.

* Lưu ý:+ In sao các tài liệu phát hành nội bộ, quảng cáo, khuyến mãi.

+ Chỉ copy nội dung đã được sự chấp thuận của tác giả và được phép xuất bản.
+ Không copy phim cấm, phim, ca nhạc vi phạm bản quyền, những loại DVD thuộc doanh mục cấm của nhà nước và không ghi đĩa có nội dung vi phạm pháp luật(Giao trong nội thành Hà Nội)

VIETNAMESE SERVICE;
Address 1: Alley 121-123, Road To Hieu,Ha Dong, Ha Noi, Viet Nam.
Address 2: Alley 2, Road Nguyen Chi Thanh, Quan Bau, Thanh pho Vinh, Nghe An
Address 3: 275 Phong Đình Cảng, Thanh pho Vinh, Nghe An
Mobile: +84-9O2-191-984
YM: tettoc_makeuppro2013

CHUYÊN BÁN BUÔN và BÁN LẺ ĐĨA TRẮNG CD và DVD, VỎ ĐĨA, HỘP ĐĨA THEO YÊU CẦUNote: sao đĩa ở hà nội,copy đĩa ở thành phố vinh,nghệ an,sao đĩa ở thành phố vinh nghệ an,nhân bản đĩa ở thành phố vinh nghệ an,copy đĩa ở hà nội,địa chỉ sao đĩa ở nghệ ansao đĩa ở hà nội,copy đĩa ở thành phố vinh,nghệ an,sao đĩa ở thành phố vinh nghệ an,nhân bản đĩa ở thành phố vinh nghệ an,copy đĩa ở hà nội,địa chỉ sao đĩa ở nghệ ansao đĩa ở hà nội,copy đĩa ở thành phố vinh,nghệ an,sao đĩa ở thành phố vinh nghệ an,nhân bản đĩa ở thành phố vinh nghệ an,copy đĩa ở hà nội,địa chỉ sao đĩa ở nghệ ansao đĩa ở hà nội,copy đĩa ở thành phố vinh,nghệ an,sao đĩa ở thành phố vinh nghệ an,nhân bản đĩa ở thành phố vinh nghệ an,copy đĩa ở hà nội,địa chỉ sao đĩa ở nghệ ansao đĩa ở hà nội,copy đĩa ở thành phố vinh,nghệ an,sao đĩa ở thành phố vinh nghệ an,nhân bản đĩa ở thành phố vinh nghệ an,copy đĩa ở hà nội,địa chỉ sao đĩa ở nghệ ansao đĩa ở hà nội,copy đĩa ở thành phố vinh,nghệ an,sao đĩa ở thành phố vinh nghệ an,nhân bản đĩa ở thành phố vinh nghệ an,copy đĩa ở hà nội,địa chỉ sao đĩa ở nghệ ansao đĩa ở hà nội,copy đĩa ở thành phố vinh,nghệ an,sao đĩa ở thành phố vinh nghệ an,nhân bản đĩa ở thành phố vinh nghệ an,copy đĩa ở hà nội,địa chỉ sao đĩa ở nghệ ansao đĩa ở hà nội,copy đĩa ở thành phố vinh,nghệ an,sao đĩa ở thành phố vinh nghệ an,nhân bản đĩa ở thành phố vinh nghệ an,copy đĩa ở hà nội,địa chỉ sao đĩa ở nghệ ansao đĩa ở hà nội,copy đĩa ở thành phố vinh,nghệ an,sao đĩa ở thành phố vinh nghệ an,nhân bản đĩa ở thành phố vinh nghệ an,copy đĩa ở hà nội,địa chỉ sao đĩa ở nghệ ansao đĩa ở hà nội,copy đĩa ở thành phố vinh,nghệ an,sao đĩa ở thành phố vinh nghệ an,nhân bản đĩa ở thành phố vinh nghệ an,copy đĩa ở hà nội,địa chỉ sao đĩa ở nghệ ansao đĩa ở hà nội,copy đĩa ở thành phố vinh,nghệ an,sao đĩa ở thành phố vinh nghệ an,nhân bản đĩa ở thành phố vinh nghệ an,copy đĩa ở hà nội,địa chỉ sao đĩa ở nghệ ansao đĩa ở hà nội,copy đĩa ở thành phố vinh,nghệ an,sao đĩa ở thành phố vinh nghệ an,nhân bản đĩa ở thành phố vinh nghệ an,copy đĩa ở hà nội,địa chỉ sao đĩa ở nghệ ansao đĩa ở hà nội,copy đĩa ở thành phố vinh,nghệ an,sao đĩa ở thành phố vinh nghệ an,nhân bản đĩa ở thành phố vinh nghệ an,copy đĩa ở hà nội,địa chỉ sao đĩa ở nghệ ansao đĩa ở hà nội,copy đĩa ở thành phố vinh,nghệ an,sao đĩa ở thành phố vinh nghệ an,nhân bản đĩa ở thành phố vinh nghệ an,copy đĩa ở hà nội,địa chỉ sao đĩa ở nghệ ansao đĩa ở hà nội,copy đĩa ở thành phố vinh,nghệ an,sao đĩa ở thành phố vinh nghệ an,nhân bản đĩa ở thành phố vinh nghệ an,copy đĩa ở hà nội,địa chỉ sao đĩa ở nghệ ansao đĩa ở hà nội,copy đĩa ở thành phố vinh,nghệ an,sao đĩa ở thành phố vinh nghệ an,nhân bản đĩa ở thành phố vinh nghệ an,copy đĩa ở hà nội,địa chỉ sao đĩa ở nghệ an