Chung cư HH3 Linh Đàm - Bán giá với giá chênh hợp lý nhất
Sàn Bất Động Sản Venusland chuyên phân phối các dự án chung cư giá rẻ: Kim Văn Kim Lũ, VP5 Linh Đàm, VP6 Linh Đàm, Đại Thanh, Xa La… Tiếp nối sự thành công của các dự án trên, sàn Venusland tiếp tục làm đại diện phân phối trực tiếp từ chủ đầu tư dự án HH4 Linh Đàm đủ căn mọi diện tích của 35 tầng.
MS Tuyết: 0988.573.858 – 0902.169.762
>>>>Làm việc cả thứ 7 và chủ nhật <<<<<<
Dưới đây là một số căn hộ anh chị lựa chọn:
Chung cư HH3 các căn 45m thiết kế 1 phòng ngủ
Tầng 6 căn số 18 ban công ĐB giá gốc 15.5 triệu/m2
Tầng 12 căn số 38 ban công TN giá gốc 15.5 triệu/m2
Tầng 16 căn số 18 ban công ĐB giá gốc 15.5 triệu/m2
Tầng 18 căn số 36 ban công ĐB giá gốc 15 triệu/m2
Tầng 22 căn số 38 ban công TN giá gốc 14.5 triệu/m2
Tầng 26 căn số 18 ban công ĐB giá gốc 14.5 triệu/m2
Tầng 29 căn số 16 ban công ĐB giá gốc 14 triệu/m2
Tầng 30 căn số 38 ban công TN giá gốc 14 triệu/m2
Tầng 33 căn số 18 ban công ĐB giá gốc 14 triệu/m2
Chung cư HH3 các căn 63m thiết kế 2 phòng ngủ
Tầng 9 căn số 40 ban công TN giá gốc 15.5 triệu/m2
Tầng 12 căn số 20 ban công ĐB giá gốc 15.5 triệu/m2
Tầng 18 căn số 14 ban công ĐB giá gốc 15 triệu/m2
Tầng 19 căn số 40 ban công TN giá gốc 15 triệu/m2
Tầng 20 căn số 20 ban công ĐB giá gốc 15 triệu/m2
Tầng 12A căn số 34 ban công TN giá gốc 15 triệu/m2
Tầng 21 căn số 14 ban công ĐB giá gốc 14.5 triệu/m2
Tầng 23 căn số 40 ban công TN giá gốc 14.5 triệu/m2
Tầng 28 căn số 34 ban công TN giá gốc 14.5 triệu/m2
Tầng 29 căn số 14 ban công ĐB giá gốc 14 triệu/m2
Tầng 31 căn số 40 ban công TN giá gốc 14 triệu/m2
Tầng 33 căn số 20 ban công ĐB giá gốc 14 triệu/m2
Tầng 37 căn số 34 ban công TN giá gốc 13.5 triệu/m2
Chung cư HH3 các căn 65m thiết kế 2 phòng ngủ
Tầng 6 căn số 06 ban công TB giá gốc 15.5 triệu/m2
Tầng 8 căn số 28 ban công ĐN giá gốc 15.5 triệu/m2
Tầng 16 căn số 26 ban công ĐN giá gốc 15.5 triệu/m2
Tầng 18 căn số 06 ban công TB giá gốc 15 triệu/m2
Tầng 19 căn số 26 ban công ĐN giá gốc 15 triệu/m2
Tầng 12A căn số 28 ban công ĐN giá gốc 15 triệu/m2
Tầng 21 căn số 06 ban công TB giá gốc 14.5 triệu/m2
Tầng 23 căn số 26 ban công ĐN giá gốc 14.5 triệu/m2
Tầng 28 căn số 28 ban công ĐN giá gốc 14.5 triệu/m2
Tầng 29 căn số 06 ban công TB giá gốc 14 triệu/m2
Tầng 31 căn số 26 ban công ĐN giá gốc 14 triệu/m2
Tầng 33 căn số 08 ban công TB giá gốc 14 triệu/m2
Tầng 36 căn số 28 ban công ĐN giá gốc 14 triệu/m2
Chung cư HH3 các căn 67m thiết kế 2 phòng ngủ
Tầng 10 căn số 24 ban công ĐN giá gốc 15.5 triệu/m2
Tầng 16 căn số 30 ban công ĐN giá gốc 15.5 triệu/m
Tầng 18 căn số 04 ban công TB giá gốc 15 triệu/m
Tầng 19 căn số 24 ban công ĐN giá gốc 15 triệu/m
Tầng 12A căn số 24 ban công ĐN giá gốc 15 triệu/m
Tầng 22 căn số 04 ban công TB giá gốc 14.5 triệu/m
Tầng 23 căn số 30 ban công ĐN giá gốc 14.5 triệu/m
Tầng 29 căn số 04 ban công TB giá gốc 14 triệu/m2
Tầng 31 căn số 30 ban công ĐN giá gốc 14 triệu/m2
Tầng 32 căn số 10 ban công TB giá gốc 14 triệu/m2
Tầng 37 căn số 24 ban công ĐN giá gốc 14 triệu/m2
Chung cư HH3 các căn 76m thiết kế 3 phòng ngủ
Tầng 8 căn số 22 ban công ĐN giá gốc 15.5 triệu/m2
Tầng 14 căn số 02 ban công TB giá gốc 15.5 triệu/m2
Tầng 18 căn số 12 ban công TB giá gốc 15 triệu/m2
Tầng 19 căn số 22 ban công ĐN giá gốc 15 triệu/m2
Tầng 12A căn số 32 ban công ĐN giá gốc 15 triệu/m2
Tầng 21 căn số 02 ban công TB giá gốc 14.5 triệu/m2
Tầng 23 căn số 22 ban công ĐN giá gốc 14.5 triệu/m2
Tầng 26 căn số 12 ban công TB giá gốc 14.5 triệu/m2
Tầng 29 căn số 02 ban công TB giá gốc 14 triệu/m2
Tầng 31 căn số 32 ban công ĐN giá gốc 14 triệu/m2
Tầng 33 căn số 12 ban công TB giá gốc 14 triệu/m2
Tầng 34 căn số 22 ban công ĐN giá gốc 14 triệu/m2
LIÊN HỆ HOTLINE ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Minh Tuyết : 0988.573.858./ 0902.169.762
[B]Yh: mongdoimattroi_2004 – email : mongdoimattroi_2004