SỰ KIỆN "Tặng thiệp Giáng Sinh-Rinh quà năm mới"
Tham gia ngay: http://www.dienmaythienhoa.vn/chuong...a-nam-moi.html nhận cơ hội trúng Samsung Galaxy Note 4 và nhiều giải khác.