Huế bán CM mộc Khe Sanh Quảng Trị giá 1 triệu kèm lồng. AE quan tâm gọi Tuấn 0935509777 - 01256197777