LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (CÓ HIỆU LỰC 01-01-2014) VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP (CÓ HIỆU LỰC 01-08-2013) GIẢI ĐÁP 715 TÌNH HUỐNG MỚI NHẤT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ HIỆN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH


Giá bìa : 325,000đ

Nội dung cuốn sách bao gồm những chính sách thuế sau

Phần I. Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Quản lý thuế và Luật doanh nghiệp;

Phần II. Quy định mới nhất về thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng;

Phần III. Quy định mới nhất về công tác giám sát tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;

Phần IV. Quy định mới nhất về quản lý và sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;

Phần V. Quy định mới về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Phần VI. Giải đáp các tình huống liên quan đến công tác kế toán;

Phần VII. Giải đáp các tình huống về quản lý đăng ký thuế và quy trình giải quyết hoàn thuế, miễn thuế và giảm thuế;

Phần VIII. Giải đáp các tình huống liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp;

Phần IX. Giải đáp các tình huống liên quan đến thuế giá trị gia tăng và thuế xuất nhập khẩu;

Phần X. Giải đáp các tình huống liên quan đến thuế thu nhập cá nhân;

Phần XI. Giải đáp các tình huống liên quan đến thuế xuất nhập khẩu;

Phần XII. Giải đáp các tình huống liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt;

Phần XIII. Giải đáp các tình huống về quy chế giám sát và thanh tra, kiểm tra, kiểm toán doanh nghiệp.


Nhằm giúp doanh nghiệp có tài liệu thống nhất để tra cứu những quy định mới nhất về công tác Quyết toán thuế năm , NXB tài chính đã cho ban hành tài liệu:
TỔNG HỢP CƠ SỞ PHÁP LÝ QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM CHO DOANH NGHIỆP & CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI HIỆN HÀNH
Tài liệu bao gồm nội dung sau:
PHẦN I. CƠ SỞ PHÁP LÝ HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
PHẦN II. CƠ SỞ PHÁP LÝ HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
PHẦN III. HƯỚNG DẪN MỚI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
PHẦN IV. HƯỚNG DẪN TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
PHẦN V. HƯỚNG DẪN MỚI VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế-Ưu đãi về thuế suất. -Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế-Chuyển lỗ-Điều kiện áp dụng ưu đãi thue-Thu nhập chịu thuế. -Thu nhập được miễn thuế-Căn Cứ Và Phương Pháp Tính Thuế-Xác định lỗ và chuyển lỗ-Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế. - Phương pháp tính thuế Ưu Đãi Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp. - Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng-Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. -Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn -Thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp-Điều kiện, trình tự và thủ tục gia hạn nộp thuế- Trường Hợp Uy Quyền Quyết Toán Thuế-Trường Hợp Không Uy Quyền Quyết Toán Thuế-Trường Hợp Điều Chỉnh Sau Khi Đã Uy Quyền Quyết Toán Thuế-Giảm Trừ Gia Cảnh-Về Việc Tính Giảm Trừ Gia Cảnh Cho Bản Thân-Về Việc Tính Giảm Trừ Gia Cảnh Cho Người Phụ Thuộc-Xác Định Thu Nhập Tính Thuế Tncn-Thủ Tục Khai Quyết Toán Thuế Tncn-Hồ Sơ Khai Quyết Toán Thuế-Nơi Nộp Hồ Sơ Quyết Toán Thuế-Thời Hạn Nộp Hồ Sơ Quyết Toán thuế xuất nhập khẩu-Hướng Dẫn Khai Tờ Khai-Các Khoản Thu Nhập Được Miễn Thuế-Cách tính thuế-Xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công
CÁC TRƯỜNG HỢP KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN-ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN
BẢNG HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THEO BIỂU THUẾ LŨY TIẾN TỪNG PHẦN-BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP KHÔNG BAO GỒM THUẾ RA THU NHẬP TÍNH THUẾ-CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ-BẢNG DANH MỤC NGÀNH NGHỀ TÍNH THUẾ GTGT THEO TỶ LỆ % TRÊN DOANH THU-DANH MỤC ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
-Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 31/12/2013 - Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Ban hành: 17/01/2014 -Công văn 336/TCT-TNCN về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013
-Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 16/10/2013 -Thông tư 199/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 122/2011/NĐ-CP về chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 15/11/2012 - Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12, Nghị định 124/2008/NĐ-CP, 122/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành 27/07/2012 - Nghị định 92/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số Điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tang Ban hành: 13/08/2013-Thông tư 16/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 02/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 08/02/2013 - Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 15/08/2013-Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân do Chính phủ ban hành 27/06/2013… Tài liệu thật sự cần thiết cho công tác Kế toán trong đơn vị. Mong nhận được sự đóng góp của bạn đọc để lần tái bản sau được hoàn thiện hơn.

Liên hệ mua hàng:
0935 983 988

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
giao hàng tận nơi sau 30 phút tại hà nội và sài gòn
ở các tỉnh khách giao hàng sau 12 tiếng làm việc

nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu 2015