Chúng tôi chuyên cung cấp bột cá với chỉ tiêu sau:[/b]


a. Bột cá 37[/b]


- Đạm: 37% min[/b]


- Độ mặn : 11.5%[/b]


- Cát sạn : 3.6%[/b]


- Xuất xứ Việt Nam[/b]


b. Bột cá 40[/b]


- Đạm : 40%[/b]


- Béo : 10%[/b]


- Tro: 20-25%[/b]


- Xuất xứ Việt Nam [/b]


c. Bột cá 45[/b]


- Đạm: 45%[/b]


- Độ mặn : 8.8%[/b]


- Cát sạn : 1.6%[/b]


Xuất xứ Việt Nam[/b]


Qúy cá nhân hoặc công ty có nhu cầu xin liên hệ: 0937392133 gặp Hằng hoặc email hangtran078@gmail.com[/b]

Skype: hangtran087[/b]