Công Phượng vừa lên tiếng về {thông báo|thông cáo|thông tin|báo cáo} {tuy là|tuy rằng|cho rằng|ý rằng|ý là} anh {ăn gian|ăn lận|gian lận} tuổi. Theo Phượng , "ai đó nói thì kệ họ thôi , chứ tôi chẳng biết xem tivi online {ăn gian|ăn lận|gian lận} là chi cả".


- Phượng đã nghe tin về việc một tờ báo đăng Công Phượng {ăn gian|ăn lận|gian lận} đến 2 tuổi chưa?
Công Phượng: ( Cười ) Kệ họ anh à. Tôi có nghe tin từ mấy người bạn , chứ tôi cũng không đọc báo. Tôi nghe cũng hơi {buồn cười|mắc cười} , nhưng không {quan tâm|quan hoài} lắm đến chuyện này.
- Phượng nghĩ sao khi báo chí viết Phượng {ăn gian|ăn lận|gian lận} tuổi?
Công Phượng: Tôi không {quan tâm|quan hoài} lắm nên cũng không {suy nghĩ|nghĩ suy} gì cả. Ai đó nói thì kệ họ thôi , chứ tôi chẳng biết {ăn gian|ăn lận|gian lận} là chi cả.
- Phượng có {lo lắng|lo âu} những chuyện như thế này sẽ {ảnh hưởng|có tác động đến một điều gì đó} đến việc thi đấu của Phượng trong tương lai?
Công Phượng: Tôi nghĩ chuyện không có thì chỉ một hai ngày rồi {công chúng|Quần chúng|mọi người} cũng quên. { Với lại| Mấy lại } tôi không {quan tâm|quan hoài} đến chuyện xem tivi online này thì {mần răng|làm sao} {ảnh hưởng|có tác động đến một điều gì đó} đến tôi được. Mọi việc với tôi vẫn {bình thường|thông thường|thường nhật} , tôi {chỉ quan tâm|thích hoặc ước một điều gì đó} đến việc mình {tập dượt|tập luyện} {Ngày ngày|mỗi ngày} để thi đấu {ưu tú|Trội hơn|tốt hơn|đẹp hơn} trong {thời gian|thời kì} tới.
Theo Thanh Niên