Tạp chí uy tín IEEE Spectrum của tổ chức IEEE gần đây đã hoàn thành một cuộc khảo sát, họ đã sử dụng không ít hơn 10 nguồn số liệu để xếp hạng mức độ phổ biến của các ngôn ngữ lập trình:
- Tìm kiếm kết quả Google
- Dữ liệu thu thập từ Google Trends
- Thông tin trên mạng xã hội Twitter
- Kho mã nguồn GitHub
- Các câu hỏi trên StackOverflow
- Thông tin trên mạng xã hội Reddit
- Thông tin trên Hacker News
- Các công việc được yêu cầu trên trang tuyển dụng uy tín Career Builder
- Các công việc được yêu cầu trên trạng tuyển dụng Dice
- Các bài viết trên tạp chí IEEE XploreCác ngôn ngữ lập trình được sắp xếp theo các lĩnh vực gồm: web, di động, enterprise và phần mềm nhúng. Công cụ tương tác này còn cho phép bạn tạo ra sự so sánh của riêng mình và áp dụng tùy chỉnh trọng số của các nguồn dữ liệu nếu bạn không đồng ý với phương pháp của IEEE Spectrum. Kết quả tóm tắt như sau:

Xem thêm tại : http://hoidapit.com.vn/Questions/ViewQuestions/1814/ngon-ngu-lap-trinh-tot-nhat-de-hoc-trong-nam-2014.html

Hoidapit.com.vn, hỏi đáp, diễn đàn sinh viên cntt, diễn đàn công nghệ, diễn đàn cntt, cổng thông tin hỏi đáp, tài liệu lập trình, đồ án cntt, ebook lập trình, lập trình C#, lập trình C, Lập trình java, Lập trình android, lập trình ios, thủ thuật tin học, lập trình web, lập trình asp.net, lập trình php, ngôn ngữ lập trình[/size], thiết kế đồ họa, thiết kế photoshop, thiết kế đồ họa 2d, đồ họa 3d, thiết kế illustratora, Thiết kế 3d max,thiết kế corel, thiết kế flash, lập trình flash,