Cũng như thường lệ, bạn vẫn đăng nhập vào facebook và sử dụng như bình thường. Nhưng bạn không tài nào login được và trang Facebook và nó cứ xuất thông báo “Bạn nhập sai mật khẩu Facebook hoặc Email”. Bạn phải làm sao đây?
Tại sao bạn khi bạn tai facebook java crack sms và không thể đăng nhập vào trang facebook?
Facebook của bạn có truy cập vào được không, nếu bạn gặp vấn đền, bạn có tham khảo bài viết sau: không vào được facebook
+ Bạn đã đổi mật khẩu và bạn quên tài khoản Facebookmới.
+ Bạn đăng nhập vào facebook ở máy tính có cài Keylog dẫn đến tình trạng mật khẩu bị đổi.
+ Bạn đang bật Unikey. Bạn cần kiểm tra chế độ gõ tiếng việt và tắt đi. Tiến hành đăng nhập lại.
+ Và còn một số nguyên nhân khác.
Cách lấy lại mật khẩu tài khoản facebook
Bước 1: Truy cập vào trang Facebook.com. Tại giao diện của Facebook, bạn chọn vào Quên mật khẩu?

Bước 2: Nhập tên Email, số điện thoại, tên người dùng hoặc họ tên của bạn lúc đăng ký Facebook bạn đầu. Trong hướng dẫn này, mình nhập tên Email mà mình sử dụng.

Bước 3: Xác nhận tài khoản của bạn. Nếu đúng, bạn hãy chọn vào Đây là tài khoản của tôi.


Xem thêm tại : Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu tài khoản facebook