Để nhận thông tin về "phương pháp kéo dài cuộc chơi" về điện thoại của bạn?
Soạn tin: MD 1 gửi 8714
Để nghe trả lời tự động câu hỏi trên bạn gọi đến 19008998 - 1900599902 sau lời chào ấn phím 2 sau đó ấn phím 1 (1 là mã số câu hỏi)