Bảng báo giá BMW 2012 - BMWSaiGon.net

1. BMW 320i 2012 F30
GIÁ 1.386.000.000 ( ĐÃ GIẢM KHUYẾN MÃI )
THUẾ TB : TPHCM(15%) 207.900.000 ; TỈNH (10%) 138.600.000
Bảo hiểm vật chất xe ( 1 NĂM ) : 22.000.000
Đăng ký : 5.000.000
TỔNG THIỆT HẠI : TPHCM 1.620.900.000 ; TỈNH 1.551.600.000

2. BMW 328i 2012 F30
GIÁ 1.664.000.000 ( ĐÃ GIẢM KHUYẾN MÃI )
THUẾ TB : TPHCM(15%) 249.600.000 ; TỈNH (10%) 166.400.000
BH VẬT CHẤT XE ( 1 NĂM ) : 26.000.000
ĐKÝ : 5.000.000
TỔNG THIỆT HẠI : TPHCM 1.944.600.000 ; TỈNH 1.861.400.000

3. BMW 520i 2012
GIÁ 2.072.000.000 ( ĐÃ GIẢM KHUYẾN MÃI )
THUẾ TB : TPHCM(15%) 310.800.000 ; TỈNH (10%) 207.200.000
BH VẬT CHẤT XE ( 1 NĂM ) : 33.000.000
ĐKÝ : 5.000.000
TỔNG THIỆT HẠI : TPHCM 2.420.800.000 ; TỈNH 2.327.200.000

4. BMW 523i
GIÁ 2.116.000.000 ( ĐÃ GIẢM KHUYẾN MÃI )
THUẾ TB : TPHCM(15%) 317.400.000 ; TỈNH (10%) 211.600.000
BH VẬT CHẤT XE ( 1 NĂM ) : 33.000.000
ĐKÝ : 5.000.000
TỔNG THIỆT HẠI : TPHCM 2.471.400.000 ; TỈNH 2.365.600.000

5. BMW 528i
GIÁ 2.535.000.000 ( ĐÃ GIẢM KHUYẾN MÃI )
THUẾ TB : TPHCM(15%) 380.250.000 ; TỈNH (10%) 253.500.000
BH VẬT CHẤT XE ( 1 NĂM ) : 40.000.000
ĐKÝ : 5.000.000
TỔNG THIỆT HẠI : TPHCM 2.960.250.000 ; TỈNH 2.833.500.000

6. BMW 535I GT
GIÁ 3.216.000.000 ( ĐÃ GIẢM KHUYẾN MÃI )
THUẾ TB : TPHCM(15%) 482.400.000 ; TỈNH (10%) 321.600.000
BH VẬT CHẤT XE ( 1 NĂM ) : 51.000.000
ĐKÝ : 5.000.000
TỔNG THIỆT HẠI : TPHCM 3.754.400.000 ; TỈNH 3.593.600.000

7. BMW X1 ( ĐỘNG CƠ 2.0 ) + tặng iphone , ipad....
GIÁ 1.549.000.000 ( ĐÃ GIẢM KHUYẾN MÃI )
THUẾ TB : TPHCM(15%) 232.350.000 ; TỈNH (10%) 154.900.000
BH VẬT CHẤT XE ( 1 NĂM ) : 24.000.000
ĐKÝ : 5.000.000
TỔNG THIỆT HẠI : TPHCM 1.810.350.000 ; TỈNH 1.732.900.000

8. BMW X1 ( ĐỘNG CƠ 3.0 ) + tặng iphone , ipad....
GIÁ 1.664.000.000 ( ĐÃ GIẢM KHUYẾN MÃI )
THUẾ TB : TPHCM(15%) 249.600.000 ; TỈNH (10%) 166.400.000
BH VẬT CHẤT XE ( 1 NĂM ) : 26.000.000
ĐKÝ : 5.000.000
TỔNG THIỆT HẠI : TPHCM 1.944.600.000 ; TỈNH 1.861.400.000

9. BMW X3
GIÁ 2.277.000.000 ( ĐÃ GIẢM KHUYẾN MÃI )
THUẾ TB : TPHCM(15%) 341.550.000 ; TỈNH (10%) 227.700.000
BH VẬT CHẤT XE ( 1 NĂM ) : 36.000.000
ĐKÝ : 5.000.000
TỔNG THIỆT HẠI : TPHCM 2.659.550.000 ; TỈNH 2.545.700.000

10. BMW X5
GIÁ 3.356.000.000 ( ĐÃ GIẢM KHUYẾN MÃI )
THUẾ TB : TPHCM(15%) 503.400.000 ; TỈNH (10%) 335.600.000
BH VẬT CHẤT XE ( 1 NĂM ) : 53.000.000
ĐKÝ : 5.000.000
TỔNG THIỆT HẠI : TPHCM 3.926.400.000 ; TỈNH 3.749.600.000

11. BMW X6
GIÁ 3.254.000.000 ( ĐÃ GIẢM KHUYẾN MÃI )
THUẾ TB : TPHCM(15%) 488.100.000 ; TỈNH (10%) 325.400.000
BH VẬT CHẤT XE ( 1 NĂM ) : 52.000.000
ĐKÝ : 5.000.000
TỔNG THIỆT HẠI : TPHCM 3.799.100.000 ; TỈNH 3.636.400.000

Chi tiết vui lòng liên hệ Hotline : 0933.240 002 để được báo giá chi tiết.

Hoặc xem thêm tại www.bmwsaigon.net

Bảng báo giá trên chỉ có tính chất tham khảo - Giá chính xác ở từng thời điểm vui lòng liên hệ.
Thanks & Best regards,