CÙNG W88 SÔI ĐỘNG LỄ HỘI HALLOWEEN
Hãy tiến hành gửi tiền và đặt cược, Thành Viên có cơ hội nhận thêm tiền thưởng 688 VND trong dịp lễ Halloween!!!
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN :
Lưu ý: Chương trình này chỉ áp dụng cho 68 Thành Viên hợp lệ trong thời gian sớm nhất.

 1. Chương trình khuyến mãi này bắt đầu từ 00:00:01 (GMT+8) ngày 24/10/2014 đến23:59:59(GMT+8) ngày 31/10/2014, dành cho thành viên Việt Nam đăng ký tiền tệ là VND .
 2. Thành Viên cần có giao dịch gửi tiền thành công và số tiền cược như sau:
  Tổng Số Tiền Gửi Mã Sản Phẩm (*) Tổng Số Tiền Cược Sản Phẩm Quy Định Thưởng
  3,000 VND A 3,000 VND a-Thể Thao 688 VND
  500 VND Club Bravado
  B 3,000 VND i- Thể Thao
  500 VND Keno
  C 500 VND Live Casino- Club W
  500 VND ilotto
 3. Để Tham gia khuyến mãi, Thành Viên cần bấm chọn nút ''ĐỔI KHUYẾN MÃI'' (sau khi đăng nhập) và cung cấp các thông tin trong phần “Bình Luận” :
 4. Mã Sản Phẩm (*: A hoặc B hoặc C)
 5. Xác nhận trước 23:59:59 (GMT+8) ngày 31/10/2014
 6. Tất cả cược hủy, cược vô hiệu, cược đặt 2 bên , cược kiểu HK tỷ lệ dưới 0.5 (tương tự cho các kiểu cược khác như Malay odd dưới 0.5 ; Indo odd dưới-2.00 ; US odd dưới -200 và Dec odd dưới 1.50 ) Palazzo Casino sẽ không được tính trong số tiền cược hợp lệ và tổng số tiền tái đặt cược.
 7. Mỗi thành viên chỉ được nhận 1 phần thưởng trong chương trình Khuyến mãi này.
 8. Người Chiến Thắng sẽ được thông báo qua hộp thư tin nhắn tại W88 vào ngày 07/11/2014.
 9. Tiền thưởng cần phải trải qua 05 vòng cược trước khi thực hiện giao dịch rút tiền.
 10. Chương trình khuyến mãi này có thể áp dụng chung với các khuyến mãi hiện có tại W88. Tuy nhiên, Thành Viên cần hoàn thành số vòng cươc yêu cầu của các chương trình tiền thưởng chào mừng và các chương trình tiền thưởng hiện có trước khi tham gia khuyến mãi này.
 11. Các Quy định chung của Chương trình khuyến mãi được áp dụng.