Bạn đang muốn tìm hiểu lập trình Android hoặc muốn học lập trình ứng dụng di động trên Android ở Hà Nội mà không biết học ở đâu, hãy tham gia các khóa học miễn phí tại Hà Nội T3H.

HÀ NỘI T3H TỔ CHỨC CÁC KHÓA HỌC LẬP TRÌNH ANDROID MIỄN PHÍ ĐỂ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁC BẠN MUỐN TÌM HIỂU VÀ NÂNG CAO KIẾN THỨC, ĐĂNG KÝ HỌC FREE TẠI ĐÂY: http://bit.ly/1q4tEmP


NỘI DUNG LỚP HỌC LẬP TRÌNH ANDROID VỚI CLIPSE FREE TẠI T3H:


- Lý thuyết:


- Lập trình Android là gì?

- Hướng dẫn học lập trình Android hiệu quả (công cụ lập trình android, khai thác các nguồn học Android hiệu quả) ;

- Cơ hội nghề nghiệp và định hướng phát triển;

- Để học Android bạn cần điều kiện gì?

- Thực hành: Học viết và phát triển ứng dụng trên Android hoặc học lập trình Game android tại lớp:


- Viết ứng dụng máy tính thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia;

- Thực hiện phép tính và trong 1 giây phải click đáp án đúng sai;

- Viết ứng dụng kiểm soát giờ trên máy tính;

- Lập trình game Android cho di động: Game xe tăng, game robot chiến đấu...

(Đối diện bến xe busĐh Thương Mại)Địa điểm học: Tầng 5 - Nhà A - Trường Đào tạo Cán bộ Quản lý Văn hóa Thể thao và Du lịch-Đ. Hồ Tùng Mậu- Cầu Giấy- Hà Nội


NOTE: CÓ THỂ MỜI CÁC BẠN CÙNG QUAN TÂM ĐI CÙNG


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Họ tên: chị Yến
Mobile: 0972 176 936
Email: ltminhyen@gmail.com


Sau khóa học FREE, bạn nào muốn định hướng theo mảng Android có thể đăng ký khóa học chuyên sâu 120h tại T3H. Khóa học từ lập trình Android cơ bản đến lập trình Android nâng cao.


Nội dung khóa học:B.


1. Ngôn ngữ Java trong lập trình ứng dụng trên android

- Giới thiệu lập trình ứng dụng Java

- Lập trình hướng đối tượng

- Các vấn đề liên quan đến phương thức

- Array và array list

- Các vấn đề lien quan đến lớp và đối tượng

- Kế thừa (Inhertance)

- Tính đa hình (Polymorphism)

- Các cấu trúc câu lệnh cho Java

- Cách xử lý với đa luồng Multi Thread

- Các giao thức và cách kết nối như HTTP, TCP IP trong java

2. Sự phát triển các ứng dụng di động

- Một số hệ điều hành trên thiết bị di động

- Quá trình phát triển của hệ điều hành android

- Kiến trúc của hệ điều hành android

- Thiết lập môi trường lập trình ứng dụng

3. Ứng dụng và Activity

- Các loại ứng dụng trong android

- Cấu trúc của một Project ứng dụng Android

- Activity & các loại Activity

- Các tài nguyên trong ứng dụng Android

4. Xây dựng giao diện ứng dụng

p;

- Các loại layout

- Tạo và sử dụng Fragment

- Các điều khiển thường dung trong ứng dụng

- Menu & Action Bar

- Tạo và sử dụng các loại Dialog

- Toast & Notification

- Tạo và sử dụng Custom View

- Các loại Adapter & kết nối dữ liệu

5. Intents

- Các intents có sẵn trong android

- Intentn và Data URL

- Dử dụng Component gọi trực tiếp Activity

- Bộ lọc Intents & Broadcast Reciever

6. Khai thác dữ liệu internet:

- Kết nối đến tài nguyên internet

- Xử dụng XML Pull Parser để lấy dữ liệu

- Download Manager & Internet Sẻvice

- Kết nối đến Google App Engine

7. Lưu trữ, phục hồi và chia sẻ dữ liệu:

- Các phương thức lưu trữ dữ liệu trong android

- Lưu trữ dữ liệu đơn giản Shared Preference

- Preference Framework & Preference Activity

- Lưu trữ trạng thái của ứng dụng

- Thao tác dữ liệu trên tập tin hệ thống

8. Database & Content Provider

- Khái niệm cơ sở dữ liệu trong Android

- Giới thiệu và thao tác với SQLite

- Content Value & Cursors

- Thao tác dữ liệu với Content Providers

- Chức năng tìm kiếm trong ứng dụng

- Các loại content Provider có sẵn trong android

9. Services:

- Giới thiệu về services

- Sử dụng Background Worker Threads

- Sử dụng Alarms

10. Các điều khiển nâng cao

- Thiết kế theo kích thước và độ phân giải

- Android Text-to-Speech và nhận dạng giọng nói

- Các chuyển hoạt animation

- Các dạng tài nguyên Drawable nâng cao

- SurfaceView và tạo đối tượng 3D

- Copy & Pase trong Clipboard

- Thao tác Touch Screen trong android

11. Xây dựng ứng dụng Home Screen

- Tạo ứng dụng dạng Widgets

- Tạo và sử dụng Collection View Widget

- Tạo và sử dụng Live Folder

- Quick Search Box

- Live Wallpaper

12. Xây dựng ứng dụng bản đồ:

- Sử dụng Location-Based Services

- Tìm vị trí

- Sử dụng Proximity Alerts

- Sử dụng Geocoder

- Làm việc với Map-Base Activity

13. Xây dựng ứng dụng Multimedia

- Tạo trình chiếu Audio & Video

- Làm việc với Audio Record & Audio Track

- Sound Pool, Audio & Video Effect

- Truy cập Media Store với Media Scanner

14. Tương tác với các thiết bị tích hợp

- Kết nối và sử dụng Bluetooth

- Quản lý mạng và kết nối internet

- Truyền tải dữ liệu qua wifi

- Các bộ cảm biến trong android

- Near Fiel commucation

15. Telephone & SMS

- Telephone & Khởi tạo cuộc gọi

- Quản lý trạng thái cuộc gọi

- Sử dụng SMS & MM

16. Thiết lập môi trường lập trình Android NDK

- Giới thiệu Android NDK

- Cài đặt Cygwin, Ant và một số công cụ hỗ trợ

17. Làm việc với Native Project

- Tìm hiểu về Android Debug Bridge và Project Configuration

- Sử dụng C/C++ trong Java

- Biên dịch Native code từ Eclipse

18. Sử dụng JNI trong lập trình nâng cao

- Làm việc với Java primitive

- Lưu trữ dữ liệu với Native key/value

- Tham chiếu đối tượng Java từ Native code

- Lưu trữ tham chiếu đối tượng với Store

- JNI trong C++

- Xử lý các ngoại lệ trong JNI

19. Sử dụng lại Java trong Native code

- Đồng bộ hóa tiến trình Java và Native

- Gọi Java từ Native code

- Xử lý dòng lệnh Java trong tiến trình Native

- Định nghĩa các phương thức JNI

- Xử lý Bitmap và chỉnh sửa Camera từ Native code

20. Ứng dụng Native code

- Tạo Native Activity

- Xử lý các sự kiện trong Activity

- Tiến trình UI, Native và kiến trúc Android_app

- Truy xuất Native Window và Native Time

- Cơ chế Reflection và các bảo mật

21. Đồ họa với OpenGL ES

- Khởi tạo đối tượng OpenGL ES

- Đọc kết cấu PNG với bộ quản lý Asset

- Nạp các bộ kết cấu trong OpenGL ES

- Làm việc với các Sprite

- Thông dịch các Tile map và đối tượng đệm

22. Xử lý âm thanh trong OpenGL ES

- Lập trình với OpenGL ES

- Tạo bộ máy OpenGL ES và quản lý đầu ra

- Thực thi các tập tin âm thanh

- Quản lý phát âm thanh ở chế độ ẩn

- Tạo và thực thi tập tin âm thanh với hàng đợi đệm

23. Quản lý thiết bị Nhập và các bộ Cảm biến

- Tương tác với Android

- Xử lý sự kiện Touch

- Dò các sự kiện từ bàn phím, bàn rê và bi lăn

- Quản lý các bộ cảm biến trên thiết bị


24. Sử dụng các bộ thư viện có sẵn


- Lập trình với các mẫu thư viện chuẩn

- Tăng tốc độ biên dịch trên Android

- Sử dụng các bộ thư viện ngoài

- Sử dụng các biến Makefile


25. Đồ án (Project)


- Hướng dẫn và sửa đồ án

Thời gian: 120 giờ - 6 Tháng ( 1 tuần / 2 Buổi - 1 Buổi / 3h )


Ngoài ra, học viên tại T3H được hỗ trợ tài liệu và giáo trình học lập trình Android tiếng Việt


Ưu điểm của khóa học


- Sau khi hoàn thành xong chương trình thì học viên sẽ được:

- Hiểu cách thức khai báo và sử dụng biến, hàm trong Java
- Sử dụng các kiểu dữ liệu Java
- Xây dựng các ứng dụng bằng ngôn ngữ Java
- Hiểu và đăng ký các tài khoản để xây dựng các ứng dụng cho Android
- Các qui trình triển khai ứng dụng cho người dùng trên Google Play Store
- Tùy chỉnh các điều khiển trên giao diện ứng dụng
- Xây dựng các ứng dụng đa chạm (Gesture Recognization)
- Thao tác với các loại dữ liệu như XML, JSON
- Thao tác CSDL cục bộ SQLite, SharedPreference...
- Tương tác với Webservice
- Tương tác với Google Cloud
- Xây dựng ứng dụng liên quan đến bản đồ (GPS, Internet Connection - Wifi, 3G)
- Viết ứng dụng đa nhiệm (AsynTask, Thread, Handler)
- Viết ứng dụng đa phương tiện (Camera, Media, Gallery)
- Gửi thông báo trên thiết bị, thông báo từ máy chủ server
- Cách thức sử dụng các thư viện mở trên Internet
- Viết ứng dụng tích hợp điện thoại, dịch vụ tin nhắn
- Tìm hiểu các bộ cảm biến trên Android


Chứng chỉ, bằng cấp


- Chứng chỉ "Lập Trình Thiết Bị Di Động Trên Môi Trường

Android" của Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên - ĐHQG TP.HCM cấp.