Đánh thức những vẻ đẹp tiềm ẩn, tạo ra các trung tâm du lịch tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, quảng bá xúc tiến du lịch biển Golden Bay Cam Ranh, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, quy hoạch dự án Golden Bay phát triển bền vững du lịch

Hơn 200 đại biểu là các chuyên gia nghiên cứu du lịch, các Sở chuyên ngành, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn của các tỉnh trong khu vực, các cơ quan thông tấn báo chí đã tới tham dự hội thảo. Đặc biệt, hội thảo có sự tham gia của 35 thành viên đoàn famtrip Thái Lan, Lào tới khảo sát du lịch miền Trung. Hơn 20 tham luận trình bày tại hội thảo đã làm nổi bật những tiềm năng và giá trị to lớn của biển đảo Bắc miền Trung, đặt lên bàn thảo luận những lợi thế cạnh tranh, cơ hội đầu tư, tồn tại và giải pháp phát triển du lịch biển đảo khu vực này. Trọng tâm là phát triển du lịch biển Với nhiều nỗ lực thay đổi, thời gian qua, ngành Du lịch các tỉnh Bắc miền Trung cũng đẩy mạnh phát triển du lịch biển. Tốc độ tăng trưởng lượng khách du lịch tăng trung bình 15,8%/năm, thu nhập du lịch tăng 21%, đón 7,6 triệu lượt khách du lịch năm 2008, góp phần tạo công ăn việc làm, thu nhập cho nhiều người dân địa phương, nhận thức về du lịch của cộng đồng ngày càng cao...