Nano EPC - XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHUYÊN NGHIỆP
[TỔNG THẦU EPC]
Kính gửi: Các Chủ doanh nghiệp có nguồn chất thải chưa xử lý

Hơn30 năm qua Nano EPC đã xây dựng, lắp đặt & vận hành trên 100 HTXL nước thải. Để giúp các DN (đang có nguồn thải gây ô nhiễm) nằm ngoài đối tượng bị xử phạt hành chính, có nguy cơ bị rút giấy phép ĐKKD, đình chỉ hoạt động SXKD từ 01.03.2010 khi Thanh tra MT & Cảnh sát MT thực hiện Nghị định số 117/2009/NĐ-CP.
Nano EPC sẽ đồng hành, chung sức cùng các doanh nghiệp:
Xử lý các nguồn nước thải: Nước thải KCN; Khu dân cư tập trung; Chợ đầu mối; Nước thải Lò Giết mỗ gia súc & Trại chăn nuôi tập trung; Nước thải chế biến thuỷ hải sản & Thức ăn gia súc; Nước thải Dệt Nhuộm & Wast vải; Nước thải Cao ốc VP, Khách sạn, Nhà hàng, Khu du lịch & Resort ; Nước thải Cơ khí & Cơ khí động lực; Nước thải chế biến Chitosane & D-Glucosamine từ vỏ đầu tôm; Nước thải chế biến Cao su & Chế biến tinh bột khoai mì; Nước thải Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội; Nước thải nghành y tế; Nước thải SX bao bì carton & mực in.

Công suất xử lý: 10m3/ngày đến 20.000m3/ngày.đêm
Công nghệ xử lý: Lồng ghép các modul công nghệ xử lý truyền thống và công nghệ nano (sử dụng dung dịch nano và bột nanozeo).
Các công nghệ truyền thống được bổ sung kết hợp với công nghệ Nanozeo (dung dịch nanozeolite hoặc Bột nanozeolite ) Với hiệu quả cao hơn: Giảm diện tích xây dựng cơ bản Giảm chi phí đầu tư toàn bộ công trình Giảm chi phí vận hành Khử triệt để mùi hôi thối từ các modul Hấp phụ & hấp thụ triệt để Dầu mỡ (huyền phù, nhũ tương trong nước) Khử hoàn toàn các chỉ tiêu độc hại trong nước.
Công trình xử lý nước thải đã được thiết kế và xây dựngdưới các tầng hầm (các cao ốc) hoặc trên núi (khu du lịch) & vùng có địa chất yếu (Tây Nam Bộ).
Các hệ thống xử lý sẽ có modul xử lý thu hồi khí sinh học, giảm thiểu khí thải Nhà kính giúp doanh nghiệp tham gia Cơ chế phát triển sạch (CDM - Clean Development Mechanism) và Cơ chế Buôn bán phát thải quốc tế (IET - International Emissions Trading) tạo tăng thu nhập bù chi phí xử lý chất thải cho doanh nghiệp.
Hiệu quả: Giảm diện tích và khối lượng XDCB; Giảm kinh phí đầu tư hệ thống + Giảm chi phí vận hành hàng ngày + Khử triệt để mùi hôi thối từ các modul xử lý. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 24:2009/BTNMT (A) đối với nước thải công nghiệp; QCVN 14:2008/BTNMT (A) đối với nước thải sinh hoạt và các QCVN tương ứng cho các nghành SXDV [Nước thải Chế biến cao su thiên nhiên theo QCVN 01:2008/BTNMT; Nước thải Chế biến thuỷ hải sản theo QCVN 11:2008/BTNMT)

Phương thức thực hiện: Nano EPC thầu trọn gói (hình thức EPC: Thiết kế - Xây dựng - Lắp đặt, vận hành) hoặc Nano ECP thiết kế, lắp đặt công nghệ & vận hành, Chủ đầu tư mua vật tư và tổ chức xây dựng, Nano EPC phối hợp giám sát thi công.
Dịch vụ đồng bộ: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược; báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM); Báo cáo Cam kết BVMT; Thiết kế thi công HTXL nước thải; Bảo dưỡng, sửa chữa & nâng cấp HTXL nước thải (Bệnh viện môi trường); Cung cấp thiết bị & hoá chất XLNT; Tư vấn xin phép xả thải.

Kinh phí: Phụ thuộc vào Mặt bằng chủ đầu tư quy hoặch cho trạm xử lý; Tính chất và lưu lượng nước thải/ngày.đêm; yêu cầu của Chủ đầu tư về mức độ tự động hoá; Quy định của Luật môi trường và văn bản dưới Luật về tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn cho phép xả thải vào nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý (Mức A hay Mức B theo QCVN 24:2009/BTNMT đối với nước thải công nghiệp & QCVN 14:2008/BTNMT đối với nước thải sinh hoạt).[ Chế biến cao su QCVN 01:2008/BTNMT & Chế biến thuỷ hải sản QCVN 11:2008/BTNMT)

Hệ số kinh phí đầu tư: hệ số đầu tư từ: 5.000.000đvn/m3 đến 10.000.000đvn/m3 (hình thức EPC: Thiết kế - Xây dựng - Lắp đặt & Vận hành). Tuy nhiên Nano EPC thực hiện công trình bằng công nghệ Nanozeo sẽ có giá thành thấp hơn 10 - 18% so với mặt bằng giá trên thị trường. Chi phí xử lý từ: 1.250đvn/m3 đến 5.000đvn/m3 tuỳ theo mức độ ô nhiễm của nước thải đầu vào hệ thống xử lý.

Đặc biệt Nano EPC luôn có trách nhiệm với công trình đã bàn giao cho chủ đầu tư vận hành, thường xuyên cho cán bộ đến kiểm tra tình hình vận hành xử lý của cơ sở và giúp chủ doanh nghiệp khắc phục các vấn đề khó khăn trong công tác vận hành (sử dụng hoá chất tiết kiệm, Hợp lý hoá sử dụng điện năng trong 03 ca sản xuất, Giải pháp khi nước thải của NM vượt công suất thiết kế do vào mùa vụ sản xuất cao; Đào tạo & đào tạo nâng cao, hướng dẫn cán bộ kỹ thuật vận hành của chủ đầu tư rất chi tiết và cơ bản). Luôn luôn xác định chất lượng và hiệu quả của công trình XLNT của chủ đầu tư là uy tín của Nano EPC ! Là danh dự của người làm công tác khoa học & công nghệ. Vì 02 tiêu chí trên mới là nền tảnh để phát triển bền vững trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng của Nano EPC.
Liên hệ:
GIÁM ĐỐC.KS: NGUYỄN TẤN HƯNG
Nguyên cán bộ Viện Kỹ thuật Nhiệt đới & Bảo vệ môi trường (Viện VITTEP)
Email: nanoenvipro@gmail.com & nano_envi_pro@yahoo.com
Tel: 083.8.107.826 - 0822.42.12.62 Fax: 083.8.107.826 Mobil: 0903.92.88.40
WASTE WATER TREATMENT WORKS
Nano EPC CTY - City

Cán bộ kỹ thuật đang đo đạc, Lấy mẫu không khí lập ĐTM và Giám sát môi trường


TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HTXL NƯỚC THẢI
Location: Ho Chi Minh City, Vietnam Neighborhoods: Long An, Ca Mau, Hau Giang, Can Tho, An Giang, Dong Nai, Binh Duong, Ba Ria - Vung Tau, Tay Ninh, Binh Thuan, Tien Giang Posted: March 15
Help businesses handle environmental pollution sources
More than 20 years EPC Nano has built and installed over 100 HTXL & M wastewater. To help the businesses (are there sources of pollutants) out subject to administrative sanctions, risk of business registration revocation, accounts frozen, cut power, suspend production or business activities from 01.03.2010 to Police Inspector MT & MT implementation of Decree No. 117/2009/ND-CP.
Nano EPC will companionship, teamwork and other businesses:
Handling of waste water: Waste water IZ; Wastewater & slaughter cattle ranches concentrated wastewater processed seafood & Animal Feed Processing; Wast dyed water & cloth; Wastewater Office buildings, Hotels, Restaurants, Tourism & Resort, Waste Water Engineering & Engineering dynamics; wastewater processing Chitosane & D-Glucosamine from the shrimp shells, waste water processing & Rubber Processing glass tapioca; wastewater Education Center - Labor & Social detention; canning wastewater processing, wastewater processing carton, printing ink.

MỘT GÓC CÁC MODUL AEROTANK CỦA HTXL NƯỚC THẢI. CTy THUỶ SẢN OFC
CS: 600m3/ng.đ
ĐỒNG HỒ ĐO KHỐI LƯỢNG NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ
BỂ LẮNG RADIAN. CS: 600m3/ng.đ
Processing capacity: 10m3/ngay to 20.000m3/ngay.dem
Process technology: Integrating technology modules traditional processing and nanotechnology (nano using liquid and powder nanozeolite).
Efficiency: Reduce construction area and volume; Reducing investment cost of the system, reduce daily operating costs; thorough disinfection stench from the processor module. QCVN waste water after treatment lydat 24:2009 / BTNMT (A) for industrial wastewater and QCVN 14:2008 / BTNMT (A) for domestic wastewater or environmental QCVN for specific industries.
Method of implementation: Nano EPC contractor Package (EPC format: Design - Construction - Installation of equipment) or ECP Nano design, installation & operational technologies, Investors to purchase materials and construction organizations , Nano EPC coordinate supervision.
Funds for implementation: Investment projects Score from 300 $ to 500 USD/m3 wastewater. Investment cost will depend elements in geological position HTXL building waste water discharge permit requirements for waste water discharged after receiving treatment in resource management agency of the State on the local environment (Level A or B according QCVN respectively), depending on the nature of sewage pollution (manufacturing industries and services).
Sync services: Making reports of environmental impact assessment strategy; make reports on environmental impact assessment (EIA) report on environmental protection commitments; HTXL Design and construction of waste water maintenance, repair & HTXL upgrade wastewater (hospital environment) Providing equipment & chemicals and XLNT Consulting discharge permits.
Contact: Company Nano EPC
DOC.KS DIRECTOR: NGUYEN TAN HUNG

Resources Research Institute staff Tropical Technology & Environmental Protection (Institute VITTEP)
Email: nanoenvipro@gmail.com & nano_envi_pro@yahoo.com
Tel: 083.8.107.826 - 0822.42.12.62 Fax: 083.8.107.826 Mobil: 0903.92.88.40 Nano Image of EPC Company wastewater treatment to businesses.


CẨU THIẾT BỊ LÊN PHÒNG ĐIỀU HÀNH. HTXL NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN CHITOSAN TỪ VỎ TÔM. CS: 400m3/ng.đ
MỘT SỐ HÌNH ẢNH XÂY LẮP HTXL NƯỚC THẢI CỦA Nano EPC.
Full image

BỂ KHỬ TRÙNG. CS: 1000m3/ng.đ


LOGO TCY Nano EPC

CẤY VI SINH, VẬN HÀNH CHỌN CHẾ ĐỘ XỬ LÝ TỐI ƯU
HTXL NƯỚC THẢI NM BEER VINAKEN. CS: 400m3/ng.đ
LẮP ĐẶT MÁY THỔI KHÍ. CS: 7,5KW
GĐ CTY Nano EPC KIỂM TRA XÂY DỰNG CƠ BẢN HTXL NƯỚC THẢIKIỂM TRA XÂY DỰNG NHÀ ĐIỀU HÀNH HTXL NƯỚC THẢI


THỬ TẢI, KIỂM TRA RÒ RỈ CÔNG TRÌNH SAU HOÀN THIỆN PHẦN XÂY DỰNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC SẮT SÀN CỦA HTXL NƯỚC THẢI TRƯỚC KHI ĐỔ BTCT

LẮP ĐẶT 03 BỒN LỌC ÁP LỰC CHO HTXL NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM. CS: 1000M3/NGÀY