Cty TNHH Đầu tư - XD - TM Hà Trang
ĐC: 270/3 Nguyễn Văn Công, P.3, Gò Vấp
ĐT: 0902602979 - 0903005178
Tuyển
Nhân viên văn phòng: 2 người
Yêu cầu: văn hóa 12/12
Nam nữ tuổi < 35
Rành đường KV quận Gò Vấp - BT
Công việc: tiếp xúc và thu thập TT khách hàng 2 Quận GV/BT