Lời đầu xin chào toàn thể ae cộng đồng game thân mến!Qua một quá trình tìm tòi và tìm hiểu kỹ lưỡng, ban quản trị SroThời Đại quyết định Open sever Sro Thời Đại mới.Với mục đích đen lại sân chơi lành mạnh, lâu dài và ổn định cho ae. Do đó sever này mang tính chất cày quốc, cầy quốc là có tất cả. Sro lau moi lần này hứa hẹn sự thích thú cho ae.
Một số thông tin game:- Race: Asian & Eu- Maxlevel: 110- Item: D11 - EXP/SP single: x50- EXP/SP with Party: x70- Drop Item: 10x- Drop Gold: 15x- Rate Job: x 60- Rate Alchemy: 1 -> 5: 100%,;;; 5 random- Max Skill: 110- Map: Full Map 110- D11 SON Drop- Full map pk 2 hiển thị vị trí boss camera max tầm nhìn


Tag: gunny lau, game private, sro lau moi