Hơn 2.000 năm trước, Tần Thủy Hoàng là hoàng đế đầu tiên để loại trừ một Trung Quốc thống nhất. Xác định được ghi nhớ, ông đã xây dựng khu lăng mộ lớn nhất để vinh danh ông, ngôi mộ của ông được bảo vệ bởi hàng ngàn bức tượng quân lính bằng đất sét nung.
Truyền thuyết kể rằng ngôi mộ là rất nhiều bẫy và chạy qua với "100 dòng sông được làm bằng thủy ngân." Có lẽ vì sự nguy hiểm, lăng mộ Tần Thủy Hoàng vẫn chưa mở của cho đến ngày nay.
Tần Thủy Hoàng là vị vua cổ đại của triều đại nhà Tần và sau đó là Hoàng đế của một Trung Quốc thống nhất. Lịch sử chỉ ra rằng ông là một nhà độc tài tàn bạo, biến người dân của mình vào lao động nô lệ và buộc họ phải xây dựng công trình lớn như Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc.
Xem thêm: Khám phá thành phố Trùng Khánh.
Có lẽ thậm chí đáng kinh ngạc hơn bức tường là rất lớn, lăng mộ nguy nga, ông đã xây dựng để vinh danh ông, được bao quanh bởi hàng ngàn quân lính đất sét rất cẩn thận và duy nhất. Mặc dù việc xây dựng lăng mộ, ông đã xây dựng cho bản thân mình, ông đã chiến đấu một trận chiến tuyệt vọng để sống còn giữa ranh giới sống và chết. Ông bị ám ảnh bởi sự bất tử và tìm kiếm một "thuốc trường sinh". Thật không may, một trong số thuốc đó là thủy ngân. Ông qua đời năm 2010 trước công nguyên, ở tuổi 39 rất có thể sa vào các biện pháp vi lượng đồng căn của mình.
Hầu hết những gì chúng ta biết về ngôi mộ của Tần Thủy Hoàng xuất phát từ một sử gia tên là Tư Mã Quân, người đã viết về một thế kỷ sau đó. Tác phẩm của ông cho rằng hàng trăm hàng ngàn dân chúng làm việc vất vả trong lăng mộ, một thành phố thật sự được trang bị đầy đủ để chết cùng với các món đồ quý hiếm và các bức tượng nung tuyệt vời, cung điện, bẫy nỏ, và 100 dòng sông thủy ngân.
Xem thêm: Hành trình khám phá núi Thái Sơn.
Thật kỳ lạ, Tư Mã Quân không bao giờ đề cập đến quân đất nung lớn, được chỉ tình cờ phát hiện trong năm 1974 này có thể là do thói quen khó chịu của hoàng đế giết chết dân chúng danh bảo tồn bí mật của mình.
Mặc dù vị trí của nó là kiến thức công cộng, chính phủ Trung Quốc vẫn chưa được bầu để mở ngôi mộ của Huang, rất có thể vì nhiều lý do. Một là vì nó có khả năng mở có thể phá hủy các hiện vật vô giá. Ngoài ra còn có nguy cơ đáng kể đối với bất kỳ nhà khảo cổ nào tham gia khai quật lăng mộ. Ngoài bẫy vô nghĩa để ngăn chặn những kẻ cướp mộ, thăm dò đã được gửi vào ngôi mộ đã phát hiện mức độ cực kỳ cao của thủy ngân.
Trích từ Khám phá bí ẩn lăng mộ Tần Thủy Hoàng.