Trung tâm hành chính quận 2 dt 5x20,8x20,10x20,15x28 giá 17tr/m2
Trung tâm hành chính quận 2 dt 5x20,8x20,10x20,15x28 Tuổi trẻ sổ đỏ:15x28m giá 17tr/m2 văn minh B2:5,8x18m giá 29,5tr/m2 D2 12x20 giá 25tr/m2 E2 15x18m 27,5tr/m2 F2 MTS 15x17m giá 40tr/m2 thế kỷ A1 8x20m giá 25tr/m2 C1 11x21m giá 27tr/m2 E2 5x20m giá 26tr/m2 thế minh 10x19m giá 18tr/m2 huy hoàng H 5x20m giá 26tr/m2 A 8x20m giá 22tr/m2 Q 15x20m giá 25tr/m phú nhuận 7x18m giá 20tr/m2,đ20m giá 28t cnsg 10x20m giá 16,5tr/m2,đ20m giá 21tr/m2 khu1 5,7x17,5m giá 21tr/m2 lh:along:09.44.46.46.40