1/Sương Nguyệt Ánh,: 8×25, 7 Lầu 65 Tỷ
2/Hai Bà Trưng,: 8×25 7 Lầu 72 Tỷ
3/Lê Ngô Cát,: 21×30, 1 Lầu 80 Tỷ
4/Lê Thánh Tôn,: 8×18, 6 Lầu 85 Tỷ
5/ Cao Thắng, Quận 3: 8×30, 9 Lầu 85 Tỷ
6/Bùi Viện Khách Sạn,: 8×20 7 Lầu 85 Tỷ
7/Trần Cao Vân,: 9,5×29, 1 Lầu 95 Tỷ
8/Hàm Nghi, 6×20, 10 Lầu 100 Tỷ
9/Thái Văn Lung,: 10×25, Hầm 10 Lầu 95 Tỷ
10/Sương Nguyệt Ánh,: 13×28 1 Lầu 96 Tỷ,
11/Mạc Đỉnh Chi,: 23×34 1 Lầu 180 Tỷ
12/Nguyễn Bỉnh Khiêm,: 25×40 200 Tỷ
13/Sương Nguyết Ánh: 18×40, 230 Tỷ
LH 0916016338 – 0906840038 Mr Trọng