Cam kết 1 đổi 1 trong thời gian bảo hành

Để có giá buôn sỉ lớn Gọi Hotline : 01649.597.175

Ms Minh: 01649.597.175 -Yah00: minhminh_5890 0r z_tek123
Skype:minhminh_5890
DATA SWITCH -VGA 2 PORT-

Mã hàng: Data VGA 2 Port
Từ 1 PC ra 2 màn hình
Loai co Adapter 150Mhz

Giá: 170.000₫
Bảo hành
3 Tháng
DATA SWITCH - VGA 4 PORT -

Mã hàng: Data VGA 4 Port
Từ 1 PC ra 4 màn hình
Loai co Adapter 150Mhz

Giá: 200.000₫
Bảo hành
3 Tháng
DATA SWITCH - VGA 8 PORT

Mã hàng: Data VGA 8 Port
Từ 1 PC ra 8 màn hình
Loai co Adapter 150Mhz

Giá: 300.000₫
Bảo hành
3 Tháng
DATA VGA 2 PORT - 350Hz

Mã hàng: DATA VGA 2 PORT - 350Hz
Từ 1 PC ra 2màn hình
Loai co Adapter 350Mhz

Giá: 350.000₫
Bảo hành
3 Tháng
DATA VGA 4 PORT - 350Hz

Mã hàng: DATA VGA 4 PORT - 350Hz
Từ 1 PC ra 4 màn hình
Loai co Adapter 350Mhz

Giá: 400.000₫
Bảo hành
3 Tháng
DATA VGA 8 PORT - 350Hz

Mã hàng: DATA VGA 8 PORT - 350Hz
Từ 1 PC ra 8 màn hình
Loai co Adapter 350Mhz

Giá: 600.000₫
Bảo hành
3 Tháng
DATA SWITCH - VGA 16 PORT

Mã hàng: DATA SWITCH - VGA 16 PORT
Từ 1 PC ra 16 màn hình
Loai co Adapter 250Mhz

Giá: 1.400.000₫
Bảo hành
3 Tháng
Chuyên PP thiết bị mạng , cáp mạng , nhân mạng C5 & C6 Và Link kiện máy tính.......

Liên hệ để có giá dealertốt nhất:
Ms Minh : 01649.597.175 - Yahoo: minhminh_5890 or z_tek123