Cam kết 1 đổi 1 trong thời gian bảo hành

Để có giá buôn sỉ lớn Gọi Hotline : 01649.597.175

Ms Minh: 01649.597.175 -Yah00: minhminh_5890 0r z_tek123
Skype:minhminh_5890
Patch cord LAN CAT5 -1.0M


[COLOR=rgb(204, 0, 204);]Mã hàng: Patch cord LAN CAT5 -1.0M[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 204);]Hãng AMP
Loại bấm máy - 8 sợi dồng [/COLOR]


[COLOR=rgb(0, 128, 0);]Giá :35.000₫ [/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255);]Bảo hành[/COLOR]
0 Tháng

Patch cord LAN CAT5 -1.5M


[COLOR=rgb(204, 0, 204);]Mã hàng: Patch cord LAN CAT5 -1.5M[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 204);]Hãng AMP
Loại bấm máy - 8 sợi dồng [/COLOR]


[COLOR=rgb(0, 128, 0);]Giá: 45.000₫ [/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255);]Bảo hành[/COLOR]
0 Tháng

Patch cord LAN CAT5 -2.0M

[COLOR=rgb(204, 0, 204);]Mã hàng: Patch cord LAN CAT5 -2.0M[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 204);]Hãng AMP
Loại bấm máy - 8 sợi dồng [/COLOR]


[COLOR=rgb(0, 128, 0);]Giá 55.000₫ [/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255);]Bảo hành[/COLOR]
0 Tháng

Patch cord LAN CAT5 -3.0M

[COLOR=rgb(204, 0, 204);]Mã hàng: Patch cord LAN CAT5 -2.0M[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 204);]Hãng AMP
Loại bấm máy - 8 sợi dồng [/COLOR]


[COLOR=rgb(0, 128, 0);]Giá 65.000₫ [/COLOR]

Patch cord LAN CAT5 -5.0M

[COLOR=rgb(204, 0, 204);]Mã hàng: Patch cord LAN CAT5 -5.0M[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 204);]Hãng AMP
Loại bấm máy - 8 sợi dồng [/COLOR]


[COLOR=rgb(0, 128, 0);]Giá 85.000₫ [/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255);]Bảo hành[/COLOR]
0 Tháng
Patch cord LAN CAT5 -10M

[COLOR=rgb(204, 0, 204);]Mã hàng: Patch cord LAN CAT5 -10M[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 204);]Hãng AMP
Loại bấm máy - 8 sợi dồng [/COLOR]


[COLOR=rgb(0, 128, 0);]Giá 120.000₫ [/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255);]Bảo hành[/COLOR]
0 Tháng
Patch cord LAN CAT6 - 1 Met


[COLOR=rgb(204, 0, 204);]Mã hàng: Patch cord LAN CAT6 - 1 Met[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 204);]Hãng AMP
Loại bấm máy - 8 sợi dồng [/COLOR]


[COLOR=rgb(0, 128, 0);]Giá : 50.000₫ [/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255);]Bảo hành[/COLOR]

Patch cord LAN CAT6 ,1.5Met

[COLOR=rgb(204, 0, 204);]Mã hàng: Patch cord LAN CAT6 ,1.5Met[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 204);]Hãng AMP
Loại bấm máy - 8 sợi dồng [/COLOR]


[COLOR=rgb(0, 128, 0);]Giá 60.000₫ [/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255);]Bảo hành[/COLOR]
Patch cord LAN CAT6 - 2 Met

[COLOR=rgb(204, 0, 204);]Mã hàng: Patch cord LAN CAT6[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 204);]Hãng AMP
Loại bấm máy - 8 sợi dồng [/COLOR]


[COLOR=rgb(0, 128, 0);]Giá : 70.000₫ [/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255);]Bảo hành[/COLOR]

Patch cord LAN CAT6 - 3 Met

[COLOR=rgb(204, 0, 204);]Mã hàng: Patch cord LAN CAT6[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 204);]Hãng AMP
Loại bấm máy - 8 sợi dồng [/COLOR]


[COLOR=rgb(0, 128, 0);]Giá : 90.000₫ [/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255);]Bảo hành[/COLOR]

Patch cord LAN CAT6 - 5 Met

[COLOR=rgb(204, 0, 204);]Mã hàng: Patch cord LAN CAT6[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 204);]Hãng AMP
Loại bấm máy - 8 sợi dồng [/COLOR]


[COLOR=rgb(0, 128, 0);]Giá 110.000₫ [/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255);]Bảo hành[/COLOR]
0 Tháng

Patch cord LAN CAT6 - 10M

[COLOR=rgb(204, 0, 204);]Mã hàng: Patch cord LAN CAT6 - 10M[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 0, 204);]Hãng AMP
Loại bấm máy - 8 sợi dồng [/COLOR]

[COLOR=rgb(0, 128, 0);]Giá: 160.000₫[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255);]Bảo hành[/COLOR]
0 Tháng

Chuyên PP thiết bị mạng , cáp mạng , nhân mạng C5 & C6 Và Link kiện máy tính.......Liên hệ để có giá dealertốt nhất:
Ms Minh : 01649.597.175 - Yahoo: minhminh_5890 or z_tek123