Samsung Lindy M5650 được xem là bản nâng cấp của Corby với một loạt các trang bị cao cấp.
Máy có thiết kế giống model đi trước, nhưng lớn hơn. Đặc biệt, chiếc di động này có kết nối 3G/HSDPA, Wi-Fi. Giá bán của Lindy nằm ở mức 149 euro (219 USD).
Dưới đây là hình ảnh thực tế model này.

theo số hóa